Změna ve vzdělávání a na trhu práce? Pomalu, ale jistě!

Školský systém v České republice je zastaralý a zkostnatělý. Namísto učení přemýšlet učí biflování nazpaměť. Schopnost vyhledávání informací považuje za zbytečnou, kritické uvažování za nedůležité a nalézání řešení problémů za nežádoucí. Díky dotacím z Evropské unie jsou snahy český školský systém změnit podporovány a díky lidem z neziskové organizace EDUcentrum jsou realizovány.

Channel Crossings

EDUcentrum chce zlepšit kvalitu vzdělávání i způsob, jak jsou poznatky předávány dál a jak jsou přijímány a využívány v praktickém životě. Pořádá bezplatná školení, kurzy a semináře pro školy, žáky, učitele a pracovníky s mládeží. Učí pedagogy, jak k výuce přistupovat a jaké nové metody používat. Pedagogové jsou pak schopni svůj dosavadní styl výuky změnit tak, aby byl skutečně efektivní. Studenti jsou do výuky aktivně zapojováni a často pracují ve skupinách. Z výuky se rázem stává zábavná aktivita, při které si studenti ani neuvědomují, že se učí. EDUcentrum dále podporuje rozvoj mladých lidí a jejich kompetencí. Učí je, jak se efektivně vzdělávat, jak nové poznatky vstřebávat a následně i využívat na trhu práce. Osobní rozvoj tak jde ruku v ruce s rozvojem profesním.

Channel Crossings

Jedním z projektů EDUcentra je Neuroadragogika proti exkluzi, který je určen učitelům, pedagogům a dospělým osobám, které pocházejí ze znevýhodněných skupin. Kombinuje nejnovější poznatky z neurodidaktiky a neurověd. Pomáhá zlepšovat proces učení ať už ze strany učitele, nebo ze strany studenta. Školí, jak správně učit a jak se správně učit.

DEEDU, digitální environmentální vzdělávání, je mezinárodní projekt, jehož cílem je propojení oblastí digitální technologie a environmentální výchovy. Podporuje mládež ve využívání nejnovějších technologií a řešení problémů spjatých s životním prostředím, jako je např. automatizace domácnosti za účelem snížení spotřeby energie či monitorování kvality ovzduší.

Channel Crossings

V mateřských školách roste počet dětí původně z jiného kulturního prostředí. Děti mají odlišné zázemí a často i jiný mateřský jazyk. To přináší řadu otázek typu, jak v procesu vzdělávání k těmto dětem správně přistupovat a jak s nimi pracovat. Cílem projektu inEDU je pomoci učitelům a ředitelům tyto otázky řešit a představit jim inovativní přístupy k inkluzi těchto dětí. Projekt zahrnuje výzkumnou část i praktické testování v prostředí mateřských škol.

Projekty EDUcentra jsou určeny všem, kteří jsou zapojeni do procesu vzdělávání – školám, žákům, studentům, učitelům, lektorům a všem dalším, kdo pracují v oblasti vzdělávání a výchovy. Jste jedním z nich? Oslovila vás naše činnost? Navštivte naše webové stránky a kontaktujte nás. Uvítáme nové kolegy i studenty!

EDUcentrum - loga