Změna? Změna!

Upravujete výrobní program? Adaptujete se na vstup strategického partnera? Děláte zásahy do počtu zaměstnanců? Všem těmto situacím je společné, že se jedná o ZMĚNU. Změna představuje skutečnost, že nic už nebude tak, jak bývalo. Ale je to dobře, nebo špatně?

Prostě je to tak. Je na nás, abychom se se změnami vyrovnali. Pokud to nezvládneme, můžeme ztratit krok s dobou a ochudit se o příležitosti. Jsme-li navíc v roli manažerů či HR partnerů, jsme zodpovědní nejen za to, jak změny zvládneme, ale také jak vytvoříme podmínky, aby je mohli zvládnout naši zaměstnanci.

Chceme-li druhé přesvědčit k přijetí určité změny, jsou potřeba dvě zásadní věci. Vnímat změnu jako příležitost, ne jako obtížnou komplikaci, a především vědět, že jediný způsob, jak změnu řídit a ovlivňovat, je se do ní aktivně zapojit.

Asi jen největší optimista by očekával, že při sdělování změn budou zaměstnanci nadšeni a budou se zajímat o to, jak se do změnových procesů účinně zapojit. Pokusme se porozumět lidské reakci na změnu a podle toho pomáhat ostatním lidem změnu zvládat.

Předpokládejme, že po sdělení faktu změny dojde u kolegů k „šoku“. „Cože??“ Následuje fáze popírání: „To přece nemůže být pravda… to nemyslí vážně…?“ Většinou jsou však ujištěni, že takto je to myšleno vážně, a to vybudí často prchlivou reakci: „To snad ne? To s tím můžu rovnou praštit…!“ Dejme těmto reakcím čas, je důležité si je prožít. Nemá smysl je negovat, vyvracet či kritizovat. Efektivnější a rychlejší je nechat je prostě proběhnout.

Poté, co člověk začne uvažovat racionálně, vyzkouší, zda se nedá něco usmlouvat. „OK, uděláme to tak, ale pilotně a ve vedlejší divizi.“ Brzy však zpravidla vyjde najevo, že se toho mnoho usmlouvat nedá, že změna je realitou. Celkem logicky z toho pro mnoho zaměstnanců i manažerů plyne pocit deprese, marnosti a bezvýchodnosti. Tento pocit však nikomu nevydrží dlouho. Člověk má přirozenou potřebu přežít a najít na nové situaci důvod proč přežít. A to je právě prostor pro HR, jak manažerům i řadovým zaměstnancům pomoci a prokázat svou užitečnost. Veďme zaměstnance k tomu, že stojí za to do nové situace vstoupit.

Postupně se lidé naučí v nové situaci orientovat. Vyplní prostor, který nová situace nabízí a zvýší svůj potenciál díky výzvám, které přináší.

Naší úlohou (ať už externích či interních) HR specialistů, HR BP, koučů a konzultantů je dát potenciálu prostor a ukázat klientovi možné cesty. Tím můžeme zkrátit dobu snížené výkonnosti a demotivace.

Snažme se lidem změnu prezentovat jako novou příležitost a jako možnost vložit se do ní. Buď se totiž necháme změnami vláčet, anebo se na nich budeme aktivně podílet, a tím je řídit a ovlivňovat.

Chcete vědět jak na to? Kurz komunikace změn si můžete objednat na EduCity.cz: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/na-miru/komunikace-zmen-c1196316