Znalosti, bez kterých těžko uděláte kariéru

Na pracovištích dneška je kladen velký důraz na odbornou způsobilost pro vykonávání konkrétní práce, a poněkud do pozadí se dostávají základní dovednosti, které by měl ovládat každý kdo stojí o zajímavou a lukrativní práci. Tyto základní dovednosti se totiž dnes berou jako samozřejmost a nedostatky v jejich ovládání často brání lidem v kariérním postupu.

Psaní (slohová forma)
Pokuste se poslat krátkou zprávu svým přátelům a zeptejte se jich na jejich názor. Bylo pro ně lehké porozumět obsahu sdělení? Nenašli náhodou gramatické nebo slohové chyby? Jestliže na tom s formou svého písemného projevu nejste nejlépe, přihlašte se do kurzu.

Práce s elektronickou poštou
E-maily se dnes používají téměř všude. Spolu s mobilními telefony a instant messengery je to nejjednodušší forma komunikace a narazíte na ně v každé větší firmě. Používání e-mailu vyžaduje schopnosti jak technické, tak i sémantické. V naprosté většině případů narazíte na e-mailové klienty (Outlook, Thunderbird), takže není od věci tyto programy prozkoumat, přečíst si manuál a porozumět jejich funkcím. Naučte se vytvářet a upravovat adresář, organizovat korespondenci a používat pomocné funkce jako plánovače, kalendáře a zápisníky.
Zvykněte si taky na určitou kulturu a zvyklosti při psaní e-mailových zpráv. Nechte si poradit od kolegů, kteří mají více zkušeností.

Samostatnost
Byly časy, kdy každý druhý měl svojí sekretářku či pomocníka. Nyní existuje většinou jeden člověk, který asistuje více lidem najednou – a ten nemůže ani nemusí stíhat vše.
Pro vás to znamená, že se musíte naučit rychle psát na klávesnici, používat fax a kopírku a ovládat další kancelářské komponenty.

Softwarové znalosti
Microsoft Office je téměř všudypřítomný. Prostudujte manuály, prozkoumejte možnosti jednotlivých programů, případně si zařiďte kurz.
Většina kancelářských programů si je navzájem podobná, takže pokud ovládáte jeden, není pro vás problém porozumět dalšímu.

Internet
Nejenom peníze, ale i informace hýbou světem a dnes jsou díky internetu na dosah ruky. A navíc všechny pohromadě, přístupné pomocí internetového browseru. Naučte se pracovat s internetovým prohlížečem a plně využívat možností vyhledávačů jako je třeba (asi nejlepší) Google. Zaměstnavatelé očekávají, že jejich pracovníci budou schopni informace vyhledat sami a rychle.

Mluva
Nikdo po vás nejspíš nebude chtít, abyste byli kdovíjakými řečníky, ale dobře formulovat svoje myšlenky tak, aby proslov netrval dvě hodiny a ostatní pochopili co se jim snažíte sdělit, by měl umět každý.
Pokud se častěji zabýváte prezentacemi a dalšími činnostmi, kde je potřeba hodně mluvit, je třeba rozvíjet svou jazykovou formu do vetší šíře než je běžné. Existují experti, kteří mohou styl vaší komunikace zhodnotit, upozornit na případné nedostatky a poradit jak se jich vyvarovat.

-ds-

Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning