5 nejčastějších chyb při výběru HR softwaru

Výběr softwaru pro řízení lidských zdrojů zahrnuje celou řadu rizik. Článek proto upozorňuje na nejčastější chyby a radí, jak zvýšit pravděpodobnost úspěšné volby.

- Předem nedefinované potřeby. V první řadě si jasně určete a sepište, co od softwaru očekáváte a podle toho vybírejte. Je snadné ztratit přehled o cílech, pokud si je předem nestanovíte.

- Seznámení s nedostatečným počtem systémů. Začněte se šesti až devíti dodavateli. Širší portfolio nabídek vám poskytne více znalostí a možností.

- Chybějící předvýběr dodavatelů. Budete mít určité potřeby, požadavky či rozpočty, které některé dodavatele vyřadí předem. Při prvním setkání s dodavateli proto jasně vymezte své potřeby a hranice. Ušetří to hodně času všem.

- Předem neschválený rozpočet. Nebudete-li mít předem schválený rozpočet, můžete skončit jen ztrátou svého času.

- Nejistota ohledně plného vymezení rozsahu. Když obdržíte cenovou kalkulaci softwaru, podpory a implementace, ujistěte se, že jste vymezili vše, co v rámci implementace budete potřebovat.  

-kk-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning