Aby to šlapalo samo

Vedení zaměstnanců k využívání Internetu jako samoobslužného nástroje se ukázalo jako efektivní cesta k administrativním úsporám HR manažerů. Problém tkví pouze v přesvědčení zaměstnanců, že samoobsluha je pro ně skutečnou výhodou. Pro firmy, které se chystají nebo chtějí zdokonalit užívání samoobslužných nástrojů pro řízení lidských zdrojů, nabízí článek deset doporučení.

- Zamyslete se nad charakteristikou klíčových uživatelů samoobsluhy z řad vašich zaměstnanců.
- Snižte míru papírové komunikace.
- Využijte výhod, které lze vysledovat na základě chování poskytovatelů.
- Propojte Internet se strategií zákaznického střediska.
- Provádějte každoroční zhodnocení komunikace.
- Nepřetěžujte HR manažery v oblastech, které bude zajišťovat samoobsluha.
- Vybudujte nové oblasti vašeho webu, nesoustřeďujte se jen na ty nejobsáhlejší.
- Integrujte silné administrativní nástroje.
- Integrujte silné měřící nástroje.
- Nezužujte svůj model návratnosti investic pouze na výhody samoobsluhy.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group