Atraktivní ženy pracovní pohovory nevyhrávají

Ilustrační snímek

Ženy atraktivního vzhledu jsou při hledání zaměstnání odmítány dvakrát častěji než méně atraktivní uchazečky. Na vině mohou být personalistky, které se výběrem méně atraktivních kolegyň zbavují potenciálních rivalek. U mužů je situace opačná. Vyplývá to alespoň ze studie izraelské Ben Gurion University, o níž informoval britský list The Daily Telegraph.

Tým ekonomů z Ben Gurion University rozeslal v odpovědích na nabídky zaměstnání více než 5 tisíc životopisů. Posílal přitom vždy dva identické životopisy, z nichž jeden byl bez fotografie a druhý s fotografií mužů i žen atraktivního a neatraktivního vzhledu.

Atraktivní muži dosáhli míry zpětných telefonátů od personalistů ve výši 19,9 %. To je téměř o polovinu více než v případě neatraktivních mužů (13,7 %) a více než dvojnásobně ve srovnání s mužskými životopisy bez fotografie. V případě žen dosáhly největšího úspěchu životopisy bez fotografie – o 22 % vyšší míry zpětných telefonátů než neatraktivní ženy a o 30 % vyšší míry zpětných telefonátů než atraktivní ženy.

Výsledky studie jsou v rozporu s všeobecným spojováním fyzické přitažlivosti s profesionálním úspěchem. Příčinu neúspěchu atraktivních žen ve výběrových řízeních vidí ve vysokém zastoupení žen na pozicích personalistek rozhodujících o výběru zaměstnanců.

Když totiž zpětně kontaktovali personalisty odpovědné za výběr uchazečů o poptávané pozice, v 96 % případů to byly ženy – svobodné ve věku průměrně 29 let. To jsou dle závěrů studie „kvality častěji spojené se žárlivou reakcí při konfrontaci s mladou, atraktivní konkurencí na pracovišti“.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk