Automobilovému průmyslu se daří. Mzdy i počty pracovních míst rostou

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo pozitivní vývoj počtu zaměstnanců ve firmách činných v tomto sektoru a jejich mezd za rok 2017. Počet zaměstnanců ve 144 členských firmách AutoSAP meziročně vzrostl o 5,8 % na 126 tisíc osob. Jejich průměrná měsíční mzda přesáhla 37 000 Kč, což je o 30 % více, než je průměrná mzda v ČR.

Průměrná mzda

Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2017 byla 37 399 Kč. Oproti roku 2016 to představuje meziroční nárůst o 7,1 % (2 466 Kč). Průměrná mzda vyšší než celostátní průměr je dosahována ve všech sledovaných kategoriích výrobců. Nejvyšší mzdy jsou u finálních výrobců vozidel.

Počet pracovníků

Počet pracovníků ve firmách AutoSAP dosáhl hodnoty 126 375 osob. Oproti roku 2016 to představuje meziroční zvýšení o 5,8 % (6 929 osob). Pozitivní vývoj počtu zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.

Skupina firem Počet firem 2016 2017
Počet pracovníků Průměrná mzda Počet pracovníků Průměrná mzda
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL 13 35 952 42 523 Kč 39 632 45 633 Kč
VÝROBCI DÍLŮ 92 74 957 31 032 Kč 77 918 33 062 Kč
ÚČELOVÉ ORGANIZACE 39 8 537 37 212 Kč 8 825 38 717 Kč
CELKEM firmy AutoSAP: 144 119 446 34 933 Kč 126 375 37 399 Kč

Pozitivně vnímáme skutečnost, že k růstu mezd dochází rovnoměrně u všech kategorií výrobců a pravidelný růst mezd a mzdová úroveň nad celostátním průměrem jsou v souladu s produktivitou práce v autoprůmyslu. Vyšší produktivity práce a růstu přidané hodnoty ve firmách je dosahováno díky každoročnímu růstu počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji a rostoucími výdaji, které do oblasti výzkumu a vývoje směřují. Právě tyto ukazatele řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období,“ dodává výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.