Čeká vás rozhovor pro média? Nepodceňte přípravu

Právě jste byli požádáni, abyste během narychlo uspořádané tiskové konference zodpověděli dotazy novinářů týkající se významné události, která se odehrála ve vaší firmě. Jímá vás panika. Na prezentaci před publikem si nepotrpíte, natož před kamerami. Co teď? Co říkat a čeho se vyvarovat?

Kurz Efektivní komunikace s masmédii, AHA PR Agency

Nastíněná událost se může přihodit kdykoliv. Zejména manažeři a vedení společnosti musí být schopni na vyzvání reprezentovat firmu v médiích nebo ji dokázat obhájit v případě náhlé krizové situace. To, jak věrně bude konkrétní událost prezentována, totiž do značné míry závisí právě nich, jejich profesionální zkušenosti, osobní odpovědnosti i lidské zralosti. I drobné pochybení může výrazně poškodit image a pověst společnosti, která se jen těžko napravuje.

Společnost AHA PR Agency, která se již řadu let věnuje tréninku komunikačních dovedností a efektivní komunikaci s médii, vás na takové momenty dokáže kvalitně připravit. Její tréninky jsou orientovány maximálně prakticky a silný prožitek z absolvování kurzů velmi dobře napomáhá ukotvit nové dovednosti v praxi. Sama jsem v průběhu posledních let měla možnost se několika jejích kurzů zúčastnit a řadu poznatků mám doposud v paměti a snažím se je aplikovat.

Když mi bylo nabídnuto přijít se podívat na individuální trénink efektivní komunikace s masovými médii v prostředí televizního studia, neváhala jsem. V pražském studiu HOLLY mě přivítali lektor kurzu Jozef Ftorek, bývalý televizní žurnalista a PR specialista, společně s Petrem Stoklasou, regionálním obchodním a marketingovým ředitelem pro východní Evropu ve společnosti Vaillant Group, pro kterého byl trénink připraven a který ochotně svolil s mou účastí.

Kdo zvládne výstup před kamerou, je připraven

Společně jsme vstoupili do prostorného studia vybaveného profesionálními technologiemi včetně tzv. zeleného plátna sloužícího jako klíčovací pozadí k promítání záběrů, jak známe z televize.

Jozef Ftorek úvodem nabídl několik dobře zapamatovatelných základních doporučení pro vystupování před kamerou, respektive přímo v televizním studiu. Například, je-li gestikulace přirozenou součástí vašeho projevu, pohyby rukou by se měly zdržovat v prostoru vymezeném šíří ramen a pod úrovní brady, jinak narušíte kontakt s publikem a divák se nemůže plně soustředit na obsah sdělení.

Poté následovala série čistě praktických nácviků různých komunikačních situací s novináři před kamerou. Počínaje krátkým úvodním představením vstoje přes studiový rozhovor ve stylu pořadu Dobré ráno s lektorem v roli moderátora nebo tzv. stand up rozhovor vyžadující rychlé a konzistentní odpovědi na otázky redaktora až po živý vstup – rozhovor s redaktorem na dálku.

Odpolední trénink se poté věnoval náročnějším komunikační, situacím, například rozhovoru v terénu mimo studio nebo přípravě krizové komunikace.

Po každém z nácviků následoval podrobný rozbor jednotlivých vystoupení na základě pořízených záznamů. Bylo zajímavé sledovat, jak i drobné nuance ve způsobu, jakým je sdělení publiku předkládáno, mohou výrazně ovlivnit jeho přijetí - dokonce i v situaci, kdy je mluvčí kvalitně obsahově připraven a komunikačně vybaven a může být například jen zaskočen otázkou redaktora.

„Je dobré hovořit stručně, jasně a mít představu o tom, co chci říci, kam chci téma směřovat a držet se nastaveného rámce informací,“ doporučil Jozef Ftorek.

Pozitivním faktem, který jsem si mohla sama v průběhu tréninku ověřit, je, že dovednost usměrňovat a do jisté míry ovlivňovat mediální obsah se dá naučit. Spočívá v pochopení mediální gramatiky, pravidel a specifik fungování jednotlivých médií a také profesních potřeb novinářů, kteří, byť se od nich očekává objektivita, zastávají vlastní postoje a názory, které mohou směřování diskuze ovlivnit.

„V médiích se stává, že moderátor odhalí svůj postoj a jeho zaujatost se může projevit i vůči názoru hosta,“ doplnil Jozef Ftorek.

Pár tipů pro přípravu rozhovoru

Během mediálního tréninku jsem si poznamenala několik užitečných tipů, které mohou posloužit při přípravě rozhovorů a vystoupení v prostředí masmédií:

  • Máte-li prostor, zjistěte si předem informace o novináři, jeho článcích nebo zálibách atd. Pomůže vám to odbourat bariéry.
  • Připravte si podklady k tématu a v rámci rozhovoru informace strukturujte podle okruhu otázek.
  • Stanovte si tři priority, které chcete, aby v rozhovoru nebo vystoupení zazněly (anebo se jim naopak chcete vyvarovat).
  • Pozitivní informace dokládejte fakty, výzkumy a dalšími objektivními zdroji.
  • Dělejte si poznámky, popřípadě si se souhlasem redaktora sami rozhovor nahrávejte.

Reference účastníka

„Celý kurz je zaměřen hodně prakticky a určitě je pro mě přínosný. Lektor Jozef Ftorek je příjemný člověk a oceňuji jeho zpětnou vazbu a doporučení, která chci v praxi využít hlavně při efektivnější formulaci svých sdělení a odpovědí na otázky nebo také při přípravě scénářů krizové komunikace, sdělil Petr Stoklasa, regionální obchodní a marketingový ředitel pro východní Evropu ze společnosti Vaillant Group.

 

Hledáte trénink komunikačních dovedností na míru pro vás či vaše zaměstnance? Chcete se dozvědět, čeho se vyvarovat při komunikaci s novináři, jak odpovídat, i když neznáte odpověď, nebo zjistit, proč není vhodné používat odpovědi typu "bez komentáře"?
Zjistěte si více informací o nabídce kurzů společnosti AHA PR Agency:

Mediální tréninky na míru

Zúčastnit se můžete také otevřeného mediálního tréninku "PR, mediální a krizová komunikace" s lektorem Jozefem Ftorkem:

Otevřený kurz PR, mediální a krizová komunikace