Češi se nejlépe domluví německy a rusky

Dubnový výzkum STEM u obyvatel ČR starších 18 let se zaměřil na cizí jazyky. Vyplynulo z něj, že 40 procent se domluví německy a přibližně stejný počet rusky. Na třetím místě je angličtina, jíž se alespoň částečně domluví 30 procent dospělých. Nejméně dvěma světovými jazyky se pak domluví téměř 40 procent lidí.

Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Odpovídalo jich 1191. V posledních letech se znalost cizích jazyků mezi dospělými výrazně nezvýšila. Například počet těch, kteří se domluví anglicky, roste jen velmi pozvolna.

Schopnost mluvit cizím jazykem značně závisí na stupni vzdělání. Německy, anglicky a rusky se například domluví tři vysokoškoláci ze čtyř. Mezi lidmi se základním vzděláním či vyučením se třetina domluví německy a u angličtiny je to ještě nižší počet.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz