Desátý ročník ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku je v plném proudu

Sodexo Zaměstnavatel roku 2012,

Seznamte se s metodikou hlavní ceny podle PwC Saratoga i s ostatními kategoriemi

Právě v těchto dnech se přihlašují zaměstnavatelé ze všech krajů České republiky do jubilejního ročníku ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku 2012, který pro svou hlavní kategorii opět používá dotazník vycházející z metodiky PwC Saratoga. Firmy jsou porovnávány s mediánem daného sektoru, kdy každému indikátoru je přiřazena váha, na jejímž základě je vytvořeno pořadí. Společnost Pricewaterhouse Coopers Česká republika, která je garantem odbornosti a objektivity hodnocení, připravila pro letošní ročník několik drobných úprav, kterými reaguje na ohlasy účastníků loňského ročníku.

Došlo ke snížení celkového počtu sbíraných indikátorů, ale zároveň také k zařazení nových indikátorů do metodiky jako např. míra interního povyšování, míra kariérního vývoje, nebo Charita. Vítanou změnou bude zejména poskytnutí rozšířené zpětné vazby podmíněné jen udělením souhlasu se zařazením do HR Controlling databáze: účastník získá mediánové hodnoty 7 ukazatelů celého trhu (tzv. HR SCORECARD).

V průběhu července a srpna se scházejí také přihlášky zajímavých HR projektů do kategorie Cena personalistů a Rada týmu expertů Klubu zaměstnavatelů bude nominovat deset manažerů pro finále kategorie Osobnost HR. Obě ceny jsou udělovány na základě hlasování účastníků finálového dne, který je letos složen z HRM konference a slavnostního večera s vyhlášením výsledků.

Po sečtení předních umístění za všech deset ročníků, včetně letošního, bude vyhlášena také mimořádná Sodexo Zaměstnavatel desetiletí a cenu pro nejžádanější firmu za posledních deset let udělí také AIESEC v rámci The Most Desired Company.

Od druhé poloviny září do půlky října vyhlásí organizátoři výsledky v jednotlivých krajích a 17. října už se můžete těšit na velké finále během letošní HRM KONFERENCE a také při slavnostním večeru po jejím skončení.

Všechny potřebné informace naleznete na webu www.zamestnavatelroku.cz, nebo si je můžete vyžádat mailem na adrese zamroku2012@klubzamestnavatelu.cz.

Generálním partnerem ocenění Zaměstnavatel roku je Sodexo – Řešení pro motivaci.

Shrnutí metodologie pro rok 2012

Hodnocení klíčových ukazatelů ve 3 oblastech (červeně jsou nové ukazatele pro rok 2012):