Do důchodu ještě ne!

I když přibližně čtvrtina amerických zaměstnanců zná staršího kolegu, který kvůli svému věku přišel o místo, povýšení nebo vyšší mzdu, více než dvojnásobný počet firem se snaží starší zaměstnance podporovat, aby neodcházeli předčasně do důchodu. Tento stav odráží stále patrnější stárnutí pracovní síly.

Velký zájem zachování starších zaměstnanců je zjevný zejména u malých soukromých firem. Ve státním sektoru se naopak odchod do důchodu spíše podporuje. Větší firmy začínají také pozvolna podnikat proaktivní kroky k využití znalostí starších zaměstnanců. Zavádějí především formální mentorovaní programy, kdy je vždy mladý zaměstnanec spojen se starším, který jej vede a učí.

Firmy budou brzy dělat vše možné i nemožné, aby si udržely zaměstnance. Další věc je ale to, že zaměstnanci mnohdy nebudou mít na výběr. Průzkumy ukazují, že 74 % Američanů plánuje práci alespoň na částečný úvazek i v důchodovém věku. Většinu k tomu povede finanční situace, přibližně čtvrtinu pak „pouhá“ možnost společenského uplatnění i přes vysoký věk.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork