Dveře analytickým nástrojům pro HR otevřené

Dveře analytickým nástrojům pro HR otevřené

Doba efektivního využívání analytických softwarových nástrojů v HR je tady. Měření faktorů vztahujících se k odměňování, nabírání a retenci zaměstnanců pomáhá manažerům lidských zdrojů lépe využívat svěřené prostředky. Nástroje podobné těm, které již přinesly revoluci do finančního sektoru nebo řízení vztahů se zákazníky se tak začínají uplatňovat i u řízení lidského kapitálu.

Softwarové nástroje kombinující business intelligence s pokročilým dotazováním a oznamováním nabízejí HR nové způsoby řízení a využívání dat. Dokáží například určovat modely odměňování za účelem maximalizace produktivity určitých zaměstnanců nebo charakteristiky chování zaměstnanců, kteří mají největší tendenci opustit firmu. Zaměstnancům počínaje liniovými manažery umožňují provádět efektivnější rozhodnutí. Získají totiž takto povědomí o skutečnostech, které dosud ve firmě nebylo možné sledovat. Článek popisuje pět kroků, které mohou pomoci při úspěšném výběru softwaru pro řízení lidských zdrojů:

- Identifikujte potřeby své organizace.
- Otevřeně zmapujte specifické cíle a záměry.
- Zvolte, zda vám bude lépe vyhovovat řešení od prodejců systémů ERP nebo nejúspěšnějších výrobců obecně.
- Soustřeďujte se na klíčové oblasti a postupujte směrem k vnějšku.
- Poskytujte školení a řiďte změnu firemní kultury.

Analytický software pro řízení lidských zdrojů je většinou představován balíčkem nástrojů, který zahrnuje nejrůznější způsoby měření výkonnosti. Jedná se například o měření výnosů a ztrát připadajících na jednoho zaměstnance, odměn nebo benefitů jako procenta výnosů a ztrát, nákladů na přijetí jednoho zaměstnance, času na obsazení pracovních pozic, poměru absencí, dobrovolných nebo nedobrovolných odchodů apod.

-kk-
Zdroj: Business Finance Magazine - informace o podnikových financích, strategiích, řízení rizika a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Finance Magazine