Evropský rok mobility pracovníků - Informační týden v Praze

Evropské služby zaměstnanosti (EURES) pořádají ve dnech 25. - 29. září 2006 Informační týden v rámci celoevropské kampaně "2006 - Evropský rok mobility pracovníků". Akce se bude konat v prostorách Eurocentra Praha.

Poradci EURES z České republiky, Velké Británie a Irska budou informovat o životních a pracovních podmínkách v členských státech EU/EHP a poskytovat individuální poradenství v souvislosti se zaměstnáním v EU/EHP.
Do programu jsou zařazeny také odborné přednášky na téma život, práce a podnikání v EU/EHP. Na realizaci informačního týdne v Eurocentru Praha se kromě Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) Hl. m. Prahy a Středočeského kraje podílí Eurocentrum Praha - Evropský dům, Euro Info Centrum Praha, EUROPASS a Národní vzdělávací fond.
Informační týden proběhne souběžně i v ostatních krajích České republiky, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku, a to v podobě veletrhů pracovních příležitostí, přednášek a konferencí.

Rok 2006 byl vyhlášen Evropskou komisí rokem pracovní mobility. Na jeho podporu se po celé Evropské unii / Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku konají národní i mezinárodní akce, které organizují zejména Evropské služby zaměstnanosti EURES spolu s mnohými partnery.
Informační týden je jednou z hlavních událostí celoevropské kampaně na podporu pracovní mobility. Během tohoto týdne máte i v České republice příležitost dozvědět se více o životních a pracovních podmínkách v zahraničí.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info