Festival nových lektorů a témat - „DESÍTKA“: Hledáme nové cesty ve firemním rozvoji

Co potřebují firmy, manažeři a lektoři ke své práci ? Novou inspiraci, nové informace, zajímavé lektory a nosná témata ve vzdělávání.

Proto se již podeváté proběhne Festival nových témat a lektorů a moderních trendů. Partnerem této akce je Educity, HR News, CK Inspira. Festival pořádá Magion Praha s.r.o. Letos proběhne Festival ve čtvrtek 19. září 2019 v exkluzivních prostorách divadla Royal na Vinohradské třídě v Praze.

Desítka Magion

Na každém ročníku „Desítky“ se představuje vždy nová desítka lektorů s osobitými tématy, jejichž čas teprve přijde. Proto na festival jezdí i poměrně pevné jádro účastníků, kteří se vrací. Vystoupení lektorů má netradiční formát – každý vystupující lektor má svých pouhých 10 minut na prezentaci tématu.

Pro diváky je to dostatečný čas na umístění lektora na škálu zaujal/nezaujal, sympatický/nesympatický, použitelné/nikolivěk atd… na hlubší rozvíjení myšlenek je čas při diskusích, v kuloárech, při obědě a v následujících dnech i na celodenních workshopech. Snad proto mnozí účastníci hodnotí Festival jako „den plný inspirace“. Tématem spojujícím všechna vystoupení jsou „Nové cesty ve firemním rozvoji“.

Následně po skončení Festivalu, v průběhu letošního podzimu a ledna 2020 můžete absolvovat kterýkoliv celodenní workshop na jedno z témat, které vás zaujalo. V ceně každé vstupenky je jeden celodenní workshop podle vašeho výběru zahrnutý. V rámci festivalu si samozřejmě můžete přikoupit vstupenku i na další workshopy.

Pořádající Magion neproklamuje seznámení se světovými trendy, ani to, že trendy určuje. Naopak, s pokorou se snaží navodit prostor pro sdílení, s atmosférou, kde se ony trendy krystalizují a jsou vytvářeny všemi účastníky, přednášejícími i diváky. Ti se natolik aktivně podílejí v diskusích a workshopech, že se cítí být součástí. Organizátoři nemají přílišné ambice na komercionalizaci festivalu, naopak, cílem je otevřená a uvolněná atmosféra.

Proto jsou prezentující lektoři vybíráni osobně na základě zajímavosti tématu, účast se nedá koupit a lektoři vystupují spíše sami za sebe než jako prezentátoři buď vzdělávacích společností nebo oddělení firem. Diskuse je totiž součástí každé prezentace. Navíc bude příležitost zúčastnit se i neformálních kuloárových setkání. a také závěrečný oběd, kdy si můžete vybrat konkrétní restauraci s konkrétními účastníky a lektory.

Magion Desítka je sprcha pro vaši duši, čerstvý vzduch pro váš mozek, radost a energie ze setkání s novými lidmi a inspirace.

Na programu podzimní Festivalu Desítka budou prezentace následujících deseti osobností:

  • Matěj Hochel – Cesta v kruhu
  • Ladislav Pflimpfl – Scenario planning: pohled do budoucnosti a zpátky
  • Tomáš Rektor – Jak pracovat a nevyhořet
  • Magdalena Vokáčová – Chcete být režisérem vlastního života nebo hercem ve hře někoho jiného?
  • Ester Danelová – Jak to udělat, aby kancelář hrála pro vás a ne proti vám?
  • Iva Rašínová – Úmorné meetingy: téma a cíl
  • Barbora Černíková – Přes tělo do hlavy a zase zpátky do těla
  • Alek Lačev – Facilitace technikou „Lego serious play"
  • Filip Lepier – Fearless – beze strachu
  • Petr Hlubuček – Výjimečné cesty

Jak se Desítky zúčastnit?

Při přihlášení a zaplacení do 15. července platí zlevněná, „letní“ cena vstupného (včetně celodenního workshopu) ve výši 3 990 Kč. Do registračního formuláře uveďte promo kód HRN719.

Přihlášky posílejte buď na email festival@imagion.cz nebo prostřednictvím webového formuláře https://www.imagion.cz/vstupenky/

VÍCE O FESTIVALU