Firmy zostřují kontrolu e-mailů

Ve své výroční studii odchozí firemní elektronické pošty odhalila společnost Proofpoint Inc., která se zabývá bezpečností e-mailových dat, že 38,8 % amerických společností s více než 20 000 zaměstnanci zaměstnává lidi, jejichž náplň práce spočívá výhradně v kontrole odchozí pošty z hlediska bezpečnostních rizik. Dalších 16,9 % zkoumaných společností pak má zaměstnance, kteří výhradně čtou obsah a dále analyzují odchozí poštu. Ve společnostech nad tisíc zaměstnanců je to 32,1 %.

E-mail totiž zůstává primárním zdrojem úniku firemních informací, což může vést k regulačním postihům, právním problémům a ztrátě konkurenceschopnosti. Respondenti odhadli, že asi 20 procent odchozí pošty zahrnuje právní, regulační nebo finanční rizika.

Studie dále odhalila, že více než čtvrtina velkých společností v uplynulém roce propustila zaměstnance, který porušil pravidla práce s elektronickou poštou. 33,8 % společností vyšetřovalo únik důvěrných informací. Podobné starosti jako e-mail dělají firmám i internetové komunikační nástroje, např. YouTube či MySpace. Přibývá proto těch, které tento fenomén sledují, sankcionují přestupky proti pravidlům užívání těchto nástrojů v zaměstnání a také propouštějí.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork