ILO varuje před dalším propadem trhu práce v zemích G20

Zpomalení globální ekonomiky může do konce příštího roku způsobit masivní nedostatek pracovních míst v zemích skupiny G20. Vyplývá to z aktuální studie Mezinárodní organizace práce (ILO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta také konstatuje, že současná jednoprocentní míra růstu zaměstnanosti nedokáže obnovit zhruba 20 milionů pracovních míst, která byla v zemích G20 zrušena od začátku ekonomické krize v roce 2008.

Má-li se zaměstnanost vrátit na úroveň před nástupem krize do roku 2015, bude zapotřebí míra růstu minimálně 1,3 %. Analýza ILO a OECD nicméně předpokládá, že zaměstnanost může do konce roku 2012 růst pouze o 0,8 %, což by znamenalo propad počtu pracovních míst o dalších 20 milionů.

Míra nezaměstnanosti ve většině zemí G20 v minulém roce klesla, ale pouze mírně. Výsledkem je stále 200 milionů nezaměstnaných po celém světě. Zatímco v některých zemích (Brazílie, Německo, Indonésie) silně rostla zaměstnanost a naopak slábla nezaměstnanost, jinde (Argentina, Austrálie, Rusko) došlo jen k minimálnímu či žádnému růstu nezaměstnanosti a v dalších zemích (Evropská unie, Jihoafrická republika, USA) zůstává vysoká míra nezaměstnanosti. Přibývá zemí, zejména rozvinutých ekonomik, v nichž roste podíl pracovní síly zaměstnané pouze neformálně nebo dočasně.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization