Jak vzdělávat a přitom vydělávat?

V procesu podnikového vzdělávání hrají od začátku do konce jednu z hlavních rolí peníze. Aby měl tento proces smysl, musí být výdělečný. To je to hlavní, co zajímá vedení organizace.

Když se dnes ptáte v organizacích, kterou oblast potřebují řešit, nejčastější odpověď je vzdělávání. Ať se jedná o organizaci soukromého nebo veřejného sektoru, požadavek je vždy velmi podobný – zajistit si okamžitý přehled o potřebách vzdělávání a jejich naplňování, o kapacitách, termínech, platnosti certifikátů a samozřejmě o nákladech na vzdělávání.

Formulované požadavky nasvědčují tomu, že tradiční agendový přístup ke vzdělávání se již přežil a nedokáže zajistit nezbytné výstupy. Organizace z důvodu potřeby lepší kontroly přecházejí proto na procesní přístup ke vzdělávání a s ním spojené softwarové aplikace známé jako podnikové vzdělávací portály.

V čem je rozdíl? Agenda vzdělávání se obyčejně soustřeďuje na pracovním stole jednoho nebo několika referentů vzdělávání. Ať už je nástrojem příslušných referentů sešit, excelová tabulka nebo nějaká softwarová aplikace, hranice zájmu, možností a odpovědnosti referenta je omezena rozsahem svěřené agendy.

Významná část informací a s nimi spojených rozhodovacích procesů týkajících se vzdělávání se však v praxi soustřeďuje u liniových manažerů, finančních ředitelů a samotných zaměstnanců, účastníků vzdělávacích programů. Posílání e-mailů a telefonování křížem krážem organizací mezi všemi, kdo ke vzdělávání mají co říci, nemůže dát přehledný obraz o vzdělávání a jeho efektivitě.

Smyslem podnikového vzdělávacího portálu je řídit proces vzdělávání od začátku až do konce. Od naplánování potřeb vzdělávání až po vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých vzdělávacích projektů. Využívat podnikový vzdělávací portál znamená mít vždy po ruce aktuální informace. Žádné zatoulané e-maily, žádná neaktuální excelové tabulky.

Podnikový vzdělávací portál poskytuje souhrnné informace o plánech a postupu vzdělávání, termínech, certifikátech a nákladech všem, kdo mají příslušné oprávnění. Liniovým manažerům naopak dává přehled o informacích, které se týkají výhradně jím řízeného útvaru. Referenti vzdělávání nadále pracují v rámci svěřené agendy, ale se všemi potřebnými údaji, které jsou vždy aktuální a na jednom místě.

Podnikový vzdělávací portál HR plus společnosti MMI lze navíc výhodně propojit s největší on-line nabídkou vzdělávání EduCity. Je tak vždy k dispozici prakticky celý trh vzdělání bez potřeby ručního vkládání údajů. S informacemi není nutno začínat na zelené louce, lze přenášet potřebné údaje z vašeho HR informačního systému (např. SAPu) a potřebné výstupy zase zpět. Rozšířením portálu o řízení výkonnosti a HR controlling se shromáždí dostatek přesných informací potřebných k tomu, aby vzdělávání skutečně vydělávalo.

František Mika, MMI, ředitel

Zdroj: MMI, s.r.o.
Zobrazit přehled článků ze zdroje MMI, s.r.o.