Jsou rovné příležitosti skutečně samozřejmostí?

Na tuto otázku budou odpovídat představitelé předních společností v České republice na seminářích pořádaných Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů. Workshopy s názvem „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI – samozřejmostí?“ vznikly jako součást projektu iniciativy EU EQUAL „Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů“, jehož cílem je hledání inovativních řešení v otázce snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce.

Workshopy navštíví během čtyř týdnů čtyři města. V každém budou hosty představitelé českých i zahraničních společností působících v dané lokalitě. První se uskuteční 25. října 2006 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Vystoupí manažerky lidských zdrojů místních společností s tématy rovnoprávnosti v náboru a odměňování, návratu do zaměstnání po mateřské dovolené, motivace žen po padesátce či působení žen ve fondech ESF.

Druhý seminář proběhne 30. října 2006 v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Účastníci budou mít možnost seznámit se s průběhem zavádění rovných příležitostí v HVB Bank či České pojišťovně a obecněji podiskutovat o tom, jak dosáhnout rovných příležitostí ve společnostech. Opět se objeví i téma reintegrace žen do firem po mateřské dovolené

Další dva semináře proběhnou 8. listopadu 2006 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a 15. listopadu 2006 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

-kk-