Lidské zdroje jsou si bližší s IT

Spolupráce HR s IT se stále více prohlubuje. Zaměstnavatelé si totiž začínají uvědomovat, že pro splnění potřeb mladších zaměstnanců je nezbytné držet krok s rozvojem moderních technologií. IT odborníci již dnes neslouží jen k tomu, aby zaměstnancům ukázali jejich počítač a přidělili hesla. Rozvíjí se naopak dlouhodobý vztah, v jehož rámci se zaměstnancům dostává větší autonomie při výběru nástrojů potřebných k výkonu práce.

Stoupá také počet manažerů HR, kteří využívají pro nábor a integraci zaměstnanců nástroje webu 2.0. Dalším trendem ve spolupráci HR a IT je řešení otázky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců a flexibility na pracovišti. S tím souvisí rostoucí počet zaměstnanců pracujících na dálku. Výhody spolupráce HR s IT se projevují na straně firem i zaměstnavatelů, proto se očekává, že bude dále růst.
 
-kk-
Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader