Můstek k inovacím

Jen pár kroků od stanice metra Můstek se v ulici Na Příkopě rozpíná pestrá přehlídka technologických inovací zvaná Czech Industry Photo. Až do 15. května se veřejnost může prostřednictvím uměleckých fotografií a doprovodných příběhů bezplatně seznámit s tím, jak magicky vypadá svět například pod mikroskopem, nebo když hraje plazma hlavní roli. Praha je v pořadí předposlední zastávkou této putovní výstavy, jejíž velkoformátové obrazy každoročně navštíví deset měst Čech a Moravy. Sedmiměsíční osvětová mise bude následně završena v Plzni.

Czech Industry Photo 2024 Praha foto Václav Kropáček, ČTK

Ceníme si vysoké návštěvnosti i zpětné vazby od návštěvníků, která nás utvrzuje v tom, že pokračování tohoto edukativního projektu ve fyzické i online podobě dává smysl. Počátečním záměrem bylo představit dětem a mládeži kreativně vše, co slovo PRŮMYSL v sobě ukrývá, rovněž nové obory a zajímavé inovace s pozorností kladenou také na (pra)rodiče, kteří tuto skupinu ovlivňují ve volbě budoucího studia a povolání. Nicméně v průběhu realizace se ukázalo, že rozsah prezentace považuje za přínosnou i další skupina osob z řad dodavatelských firem, učitelů, investorů, novinářů a dalších příznivců technologických novinek,“ uvedla Kateřina Škopková, zakladatelka této putovní fotovýstavy.

Czech Industry Photo je realizováno bez státních dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Nový ročník této putovní přehlídky se aktuálně připravuje. Přesné termíny včetně umístění budou brzy k dispozici na webových stránkách této fotovýstavy www.czechindustryphoto.com. Jejím pořadatelem je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura.

Autor fotografie: Václav Kropáček, ČTK

CZECH INDUSTRY PHOTO

Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje inovace, úspěšné realizace českých firem a perspektivu zaměstnání v průmyslu. Zároveň zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, v průmyslovém designu či transferu energií.

HR News a ManagementNews je partnerem této výstavy.