Na implementaci AI se firmy musí začít chystat okamžitě. Může se jednat o hvězdnou hodinu personalistů

„Firmy musí přestat o AI jen akademicky diskutovat, ale začít se opravdu připravovat. A jejich první kroky by překvapivě mělo odřídit HR oddělení – jen to zajistí, že se budoucí nasazení AI kolegů nepodepíše na morálce a firma bude z jeho nasazení více čerpat než ztrácet. A hlavně – pomohou vypočítat, co to bude vlastně stát. Jenže jsme v Česku, takže čekám, že řada podnikatelů na trendu prodělá ve výsledku kalhoty. Své manažery neodkáže přesvědčit o klíčové změně a ti se budou pokroku zuby nehty bránit“, všímá si v komentáři HR stratég Milan Rataj.

aas

Přehrát audioverzi

Jedna pravda, kterou si musíme uvědomit hned v úvodu. Nastává doba „umělé inteligence“. V řadě firem se budou vést plamenné akademické diskuze o tom, jakou revoluci AI způsobí. Jinde, kde jsou technologicky pokročilejší, budou AI implementovat do praxe. Otevírají se první pozice „prompt engeneerů“, ekosystém kurzů a vzdělávání se rozjíždí na plné obrátky. Ale k tomu, aby se umělá inteligence stala běžnou součástí práce všech týmů – tedy i laiků, pro které dává v současné době smysl – povede ještě hodně dlouhá cesta. K návratnost investice do umělé inteligence pak ještě delší.

Dokonce se domnívám, že řada firem na svých AI pokusech postupně prodělá kalhoty. Proč? Stačí se podívat na to, jakým způsobem dnes firmy hlídají efektivitu práce a vyhodnocují přínosy jednotlivých (lidských) týmů. Jak jsou schopni predikovat jejich rozvoj a změny přínosu v čase. S nástupem AI člověkohodin to bude ještě větší oříšek. Kapacita AI výpočtů totiž nebude zdarma, jak si řada lidí naivně představuje. V mnoha případech bude její cena srovnatelná nebo dokonce vyšší, než s českou mzdou. Takže co nejkvalitnější „napočítání“ jejího přínosu je skutečně nutnost.

Hvězdná hodina personalistů. První krok v zavádění AI zvládnou nejlépe ze všech

Tvrdím tedy, že by se firmy neměly implementací AI zatím zabývat? Vůbec ne. Jsem naopak přesvědčen, že první kroky, které připraví firmy na příchod AI, se musí podniknout už dnes. A poněkud překvapivě by je z mého pohledu mělo odřídit personální oddělení a experti na vztahy s lidmi. Nebude se totiž jednat o nákup „nástroje“, ale AI člověkohodin. Kapacitu umělé inteligence je asi nejlepší vizualizovat jako „nového kolegu“ se všemi jeho přednostmi a nedostatky. A pro tohoto kolegu postupně připravit strukturu týmů a jejich práce. Do firmy totiž musí hladce zapadnou, jinak nebude fungovat efektivně anebo dokonce způsobí rozvrat.

Už teď je naštěstí jasné, jak bude budoucí AI kolega vypadat. Zvládne v rekordním čase řadu repetitivních činností, na kterých bude moci pilovat svou přesnost a efektivitu. Stane se důležitým asistentem a konzultantem pro řadu kreativních zadání. Ovládne schopnost hledat kontext ve velkém množství dat a znalostí. A zvládne základní šablonovitou komunikaci s lidmi. De facto každá kancelářská pozice má velkou část pracovní náplně, která do této skupiny činností spadá. Zároveň však zasáhne do práce celé řady seniorních expertů, kteří jsou pro firmu klíčoví – zejména pro ně to bude změna, kterou je třeba velice citlivě odřídit.

Základní součástí prvního „AI ready“ auditu by tam mělo být identifikování pracovní kapacity, kterou by bylo možné delegovat na nového AI kolegu. Některé pozice pravděpodobně zaniknou zcela, jiným se výrazná část agendy ztenčí. Ani v jednom případě to však neznamená, že by to mělo ohrozit ty, kteří práci doposud dělali. Naopak to zvýší jejich přínos, protože začnou dělat věci, které jsou výrazně hodnotnější. Druhým krokem tedy musí být polemika nad úpravou kompetencí kolegů, kteří se budou moci vyvázat z velké části dosavadních činností. A zde to začíná být zajímavé – protože právě dobře zvolené následné kroky budou to, co firmy raketově posune.

Vlastní experty nevyděsit, ale získat rychle na svou stranu. A hlavně významně posílit kritické myšlení

Zbavit vlastní lidi repetitivních činností znamená jediné – mít možnost posouvat kompetence kolegů výrazně rychleji a zvyšovat přidanou hodnotu jejich práce. Umožnit jim rozvíjet vztahy, hledat nové strategie, naplňovat vize. Pracovník zákaznické linky nebude trávit osm hodin šablonovitými odpověďmi, ale stane se expertem na zákaznický zážitek a analýzu zákaznických potřeb. Copywriter bude hledat nové kontexty pro svá témata a lépe mapovat jejich reálný dopad. Experti, kteří doposud trávili čas exekutivní činnostmi se stanou stratégy, kteří budou kvalitu procesů nejen udržovat, ale nově i skokově posouvat.

V první fázi konkrétních adaptačních kroků, se kterými firmy mohou začít v podstatě hned, je tedy příprava teamů na to, co je čeká. Dovolit jim, aby se s AI dostali do styku, nebát se vést diskuze o tom, jak sami celou problematiku vnímají a nakolik se cítí ohroženi nebo zaskočeni novou situací. Čím déle a intenzivněji se budou týmy seznamovat s možnostmi, které přinese – klidně zatím ve formě experimentů – tím menší pak bude riziko, že novou technologii nepřijmou.

U již zmiňovaných dlouholetých expertů je tento bod zásadní. Pokud se zapřou nohama, jakékoli další snahy vyjdou vniveč. Strach jak známo mysl neotvírá, ale uzavírá. A naopak - jakmile budou myšlence nakloněni a sami se budou podílet na hledání nových možností, firma se bude posouvat spolu s nimi.

A pak je tu další, neméně důležitý poznatek. Naplno AI dokáže využívat pouze ten, do má rozvinutou dovednost kritického myšlení. A to na všech úrovních, nejen manažerských. Bez této kompetence se bude kdokoli s AI nejen těžko dorozumívat, ale také špatně vyhodnocovat její výsledky. Přitom investice do informační gramotnosti jsou v Česku tristní a důsledky v podobě podléhání fake news nebo phisingu si odnášíme už dnes. S nástupem AI mohou být ty dopady výrazně horší, pokud situaci podceníme.

AI jako vysvobození z přehřátého pracovního trhu

Nasazování AI spadá do kategorie trendů, u kterých se neptáme na to „jestli“, ale spíš na to jak rychle a v jakém rozsahu. Zejména v českých podmínkách přehřátého pracovního trhu v době stagflace může být jeho přínos opravdu velký. Kdo se začne připravovat hned, i když zatím pomocí kypření půdy pro budoucí změnu, ten ve výsledku vyhraje. A právě HR manažeři by měli být ti, kteří tuto hozenou rukavici zvednou již nyní, i když je praktická implementace teprve na horizontu.

Sloneek je startup, který vyvíjí all-in-one HR systém k elektronické správě personální agendy. Mezi jeho klienty v současnosti patří společnosti jako online autotržiště Carvago, online účetní systém Trivi, logistický startup Balikobot.cz nebo realitní společnost Knight Frank. Celkem má Sloneek již přes 10 tisíc klientů. Na svůj rozvoj Sloneek v minulosti obdržel investici ve výši téměř 1,5 milionu eur od slovenského venture kapitálového fondu Vision Ventures a české investiční společnosti Presto Ventures. Investici nyní využívá pro vývoj svého řešení a přípravy vstupu na další trhy.