Na zaměstnance jako na zákazníky

Každý, kdo alespoň trochu nahlédl do základů obchodování ví, že je mnohem efektivnější udržet spokojenost současných zákazníků, než si hledat nové. Řada firem si však již neuvědomuje, že totéž platí o interních zákaznících, tj. zaměstnancích. Spokojený zaměstnanec pracuje více a déle, čímž se pro firmu stává hodnotnějším.

Firmy, které tuto skutečnost odhalily, se pokoušejí uplatňovat stejný přístup k zaměstnancům i zákazníkům. Usilují o snížení fluktuace, vyšší produktivitu a optimalizaci výkonnosti. Využití principů zákaznického servisu v HR však není tak jednoduché, jak se nejprve zdálo. Z velké částí je tomu proto, že spokojenost zaměstnanců firmy dosud hledaly někde mezi platem, benefity, pracovním prostředím a pracovní odpovědností. Přehlížely přitom nejdůležitější předpoklad spokojenosti zaměstnanců – komunikaci.

Komunikace je jedním z hlavních kamenů úrazu ve vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Doposud totiž neexistovala skutečně efektivní cesta, jak komunikovat o podstatných věcech, jako jsou benefity nebo platové ohodnocení. Komunikace tohoto typu byla převážně pasivní. Zaměstnanci museli sami hledat odpovědné osoby, které jim mohly pomoci.

V dnešní době však existují personální informační systémy využívající Internetu, které zaměstnancům umožní trvalý a osobní dialog se zaměstnavatelem, podobně jako je tomu ve vztahu firmy a zákazníka za podpory nástrojů CRM. Tyto technologie pomáhají zaměstnavatelům vytvářet pevnější vztahy se zaměstnanci, lépe informovat o možných benefitech a o tom, jak firma do svých lidských zdrojů investuje.

-kk-

Zdroj: CRM Buyer - Server zabývající se oblastí CRM celkově - provozování, nákup systémů, zavádění atd.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Buyer