Nezaměstnanost v únoru zůstala na 3,9 %, meziměsíčně klesl počet nově evidovaných uchazečů o zaměstnání

Úřad práce ČR evidoval k 28. 2. 2023 celkem 282 508 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 551 méně než v předchozím měsíci a o 19 075 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně stagnoval, meziročně mírně vzrostl na 3,9 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za leden) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,4 %).

Ilustrační snímek

Vývoj na trhu práce aktuálně odpovídá ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. Zároveň v horských střediscích pokračuje zimní turistická sezóna. Stále platí, že v přijímání nových zaměstnanců jsou zaměstnavatelé opatrnější než v předchozím roce a zaměřují se i na efektivnější vytváření finančních rezerv. Zejména kvůli dražším energiím či surovinám. Současně se ale většina z nich snaží udržet stávající stavy zaměstnanců a neplánuje výrazně propouštění.

Úřad práce ČR

„Podíl nezaměstnaných osob se i přes mírný nárůst na začátku letošního roku nadále drží na relativně nízkých číslech, velmi uspokojivý je výsledek při porovnání s dalšími státy EU. Meziměsíčně v absolutní hodnotě klesl počet uchazečů o zaměstnání. A s nástupem jarních měsíců očekáváme každoroční rozjezd sezónních prací, především ve stavebnictví, v lesnictví nebo zemědělství. Současně už nyní zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. V následujících měsících by nezaměstnanost mohla začít mírně klesat,“ shrnuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od dopadů energetické krize na zaměstnavatele či třeba průběhu válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce února 2023 práci celkem 204 864 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 141 659 - z nich tvoří ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 98 215 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou.

Nejvíce ve Středočeském (16 880 osob), Plzeňském (14 458 osob) a Jihomoravském kraji (10 616 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení.V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 17 190 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (leden 16 310 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1 450 osob, leden 1 350 osob) nebo uchazeči (15 740 osob, leden 14 960 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,6 % (leden 5,3 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 28. 2. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 35 612 (leden 31 270) cizinců pod dočasnou ochranou. 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) zahájilo celkem 3 555 osob a 2 342 z nich ho také absolvovalo. Jen v únoru 2023 nastoupilo do kurzu 867 cizinců a 335 z nich ho už také úspěšně ukončilo.

Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o rekvalifikace odborné, probíhá jich méně. Důvodem je neznalost českého jazyka.V předchozím měsíci do těchto kurzů nastoupilo 31 občanů Ukrajiny, kteří už češtinu na potřebné úrovni ovládli. ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v únoru v Ústeckém (5,8 %) a Moravskoslezském kraji (5,2 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni, což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském a v Plzeňském kraji (shodně 3 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila na Ústecku, Pardubicku a Liberecku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti únoru 2022 o 0,5 p. b. na 5,8 %, resp. na 3,1 % a 4,1 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,6 %), Praha-západ (1,7 %) a Pelhřimov (2%). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,4 %), Bruntál (7,1 %), Most (7 %) a Znojmo (6,6 %).

Úřad práce ČR

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 52,7 % ženy, což představuje 148 958 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3,6 % a u žen na 4,2 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 37 515 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 822 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v únoru 43,3 roku, loni to bylo 43,8 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v únoru mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30-49 let. Naopak v kategorii 50 plus podíl nezaměstnaných osob klesl. V případě posledně uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k poklesu o 1,6 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o nárůst o 2 777 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 28. 2. 2023 celkem 103 180 a tvořili 36,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Zaměstnanost lidí nad 50 Úřad práce ČR podporuje prostřednictvím řady nástrojů a opatření Aktivní politiky zaměstnanosti či speciálních projektů. Ročně této možnosti využívají tisícovky klientů

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 8 140) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 4 917). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci února bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 86 185.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR 12 563 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 182, meziročně pak více o 938 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 % (leden – 4,5 %, únor 2022 – 4,4 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci února v evidenci ÚP ČR 8 130jen absolventů.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V únoru 2023 poklesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 5,4 p. b. na 26,8 %, tedy celkem na 75 738 osob. Průměrná délka evidence ve srovnání s lednem vzrostla o 4 dny na 454.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během února se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 34 122 lidí. To je meziměsíčně méně o 15 626 osob a meziročně více o 4 199 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 436) a Středočeský kraj (4 221). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 589). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 779) a nejméně v okrese Domažlice (117).

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, dále z oblasti vzdělávání nebo výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

Naopak z evidence odešlo celkem 34 673 uchazečů, tj. o 3 819 osob méně než v předchozím měsíci a o 1 107 osob více než v únoru 2022. Novou práci získalo 23 555 lidí, nejčastěji jako pracovníci v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, vzdělávání, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, výroby kovových konstrukcí, zdravotní péče a výroby strojů a zařízení.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v únoru 91 450 osob, což představuje 32,4 % všech uchazečů o zaměstnání (leden 2023 – 33 %, únor 2022 – 33,6 %). Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 2 842 osob.

Uchazeči v průměru dostávali 9 845 Kč měsíčně (únor 2022 – 9 262Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč pobíralo17 179 (18,8 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22 798 Kč, pak ÚP ČR v únoru vyplácel 1 487 (1,6 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1 010 689 tis. Kč (leden 888 980 tis. Kč, prosinec 801 618 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 283 097 volných pracovních míst, o 1 956 více než v lednu a o 80 820 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 1 uchazeč o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,6), Bruntál (5,9), Most (4,7), Ústí nad Labem a Jeseník (shodně 4).

U přibližně 71,5 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, zedníkykamnáře a dlaždiče nebo ostatní pomocné pracovníky ve výrobě. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (76736 míst) a ve Středočeském kraji (56 985 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 18 552 nových volných pracovních míst, což je o 37484 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 119 míst. ÚP ČR naopak obsadil 18 815 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 28. 2. 2023 celkem 9 538 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 2 115 lidí. Zaměstnání získalo také 2 621 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM).

Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 610 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci února celkem 162 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP).

I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 415 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 28.2. 2023 se jich účastnilo 2 597 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 3 976 lidí.

Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a počítačové kurzy. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 291 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 643) a v Moravskoslezském (1 007) kraji.

A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v únoru celkem 1 998 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.