Nové zaklínadlo DevOps aneb Vysvětlení pro laiky

V IT máme nové zaklínadlo - DevOps. Po ITIL, Agile, ISO, bezpečnost, ServiceDesk, SLAčka... ještě nutně potřebujeme DevOps. Proč? No protože se o DevOps mluví, konkurence se chlubí, že DevOps zavádí, nebo už má zavedený, zákazníci vyhrožují, že když nebudeme mít DevOps, tak nás nechtějí. Je DevOps nová móda, nebo užitečný „nástroj" pro IT? A „co" vlastně DevOps vůbec je? 

Ludmila Vráželová

Certifikovaná lektorka Ludmila Vráželová se pokusí odpovědět tak, abyste si sami mohli udělat vlastní názor a rozhodnout se, jestli by pro vás praktiky DevOps mohly být užitečné, nebo jestli raději tohle zaklínadlo vynecháte z vaší knihy IT kouzel. Předem upozorňujeme, že článek je určen začátečníkům a v zájmu zachování srozumitelnosti a stravitelnosti je celé téma velmi zjednodušeno a mírně odlehčeno.

DevOps

Sada praktik a nástrojů používaných v IT zejména za účelem dramatického zrychlení fungování IT. A tím slovem dramatický, mám na mysli zrychlení z releasů jednou za půl roku na releasy 10x za den. Dejme tomu, že jste banka, nebo výrobní podnik a zaměstnanci, kteří potřebují IT služby jako e-mail, WIFI, SAP, reporty a další, místo aby na změnu nebo novou funkcionalitu čekali půl roku, tak ji dostanou ve stejný den, kdy o ni požádali.

Utopie? S DevOps nikoliv. DevOps využívá sadu praktik a nástrojů, které odstraňují bariéry v rychlosti dodávek. Můžeme je rozdělit do tří oblastí:

  • automatizace
  • agilní řízení
  • kultura („soft faktory").

Automatizace

Určitě se mnou budete souhlasit, že automatizace, tedy využití nástrojů, zrychluje, a to dramaticky. Když půjdete pěšky z Prahy do Brna, bude vám to trvat 44h (měřeno v Google navigaci). Když pojedete autem, bude vám to trvat něco přes 2h. Když budete ručně vyrábět papír, nevím, jak vám to bude dlouho trvat, ale ve srovnání s průmyslovou linkou, velmi dlouho. Stejný princip platí i v IT, a to jak ve vývoji, tak v provozu. Čím víc činností budete vykonávat ručně, tím déle vám to bude trvat. 

DevOps obsahuje nástroje, které umí zautomatizovat celý proces od vývoje až po provoz, tedy od chvíle, kdy vývojář píše kód, nebo dokonce už od zadání pro vývoj, až po chvíli, kdy se kód objeví na produkci a zákazník jej může využívat.

Dále tyto nástroje umí automatizovat provoz, tedy údržbu, správu, monitoring i opravy chyb v provozu. Využívají se praktiky, kterým se říká „nepřetržité dodávky", „infrastruktura jako kód", „kontejnerizace", „cloud" a další. Z nástrojů uvedu za všechny Docker, AWS, Git, Puppet, Chef.

Agilní řízení

Automatizace sama zrychlení velmi napomůže, ale nestačí. Aby zákazník dostal novou funkcionalitu ve stejný den, musíte vyvíjet takzvaně „agilně", což je opak „lineárních" neboli vodopádových dodávek, kdy nejprve sebereme všechny požadavky na změnu, ty zanalyzujeme, navrhneme řešení, naprogramujeme a dodáme do provozu. Agilní dodání znamená sběr pouze části požadavků a jejich okamžité zpracování a dodávka do provozu, takže je zákazník může ihned používat. Nejčastěji se pro agilní dodávky využívá metodika SCRUM. Více se k metodice SCRUM můžete dozvědět na školeních.

Kultura

Máte automatizováno, vyvíjíte agilně, ale toto samo o sobě nestačí. Pokud nemáte v IT správně nastavenou firemní kulturu, neboli mindset - myšlení a přístup každého IT, ale i mnoha ne-IT pracovníků, tak dramatického zrychlení nedosáhnete. Proč?

Představte si situaci, kdy zákazník přijde za IT, že potřebuje nový report. Protože už máte agilní řízení a automatizaci, jste schopni ten report technicky dodat do hodiny. JENŽE do reportu jsou potřeba data z různých útvarů a pro ty je třeba konzultace s těmito útvary.

Vedení několika útvarů vám odmítne informace poskytnout, oficiálně z důvodu ochrany dat, neoficiálně, protože informace znamenají „moc" a oni by se jí museli vzdát. Jiní konzultaci odmítnou zase s tím, aby se náhodou nějaké informace o jejich fungování nedostali ven a třeba se přišlo i na nějaké problémy. Toto jsou postoje, přesvědčení a chování, které typicky bývá součástí firemní kultury společnosti a je v rozporu s DevOps.

A to je jen malý příklad, je mnoho různých postojů a chování, které jsou v rozporu s DevOps a často výrazně zpomalují dodávky. DevOps definuje, jaké postoje, přesvědčení a chování specialistů i managementu je třeba nastavit, aby k dramatickému zrychlení mohlo dojít.

Partnerem článku je KEY Trainings, dodavatel komplexních programů pro firemní IT vzdělávání.

Autorka článku, Ludmila Vráželová, je lektorka, konzultantka a projektová manažerka. Držitelka certifikací: DevOps Master, ITIL Expert Certificate, PRINCE2, COBIT 5, Six Sigma Black Belt. Má více než dvacetiletou praxi v IT nejen v České republice, ale i v zahraničí.