Personální informační systémy: Co vám prodejci neřeknou

Personální informační systémy: Co vám prodejci neřeknou

Implementace softwarových řešení pro oddělení lidských zdrojů je velice složitou záležitostí. Podniky si často neuvědomují, že jde o stejně strategicky důležitou věc, jakou je implementace systémů celopodnikového plánování zdrojů (ERP), řízení dodávkového řetězce (SCM) nebo řízení vztahů se zákazníky (CRM). Implementace personálních informačních systémů (HRMS), nejčastěji spojené s vedením mezd a účetnictvím, mají svá specifická úskalí, která prodejci často tají.

Každá organizace má v oblasti řízení svých lidských zdrojů speciální požadavky. Prodejci personálních informačních systémů však disponují softwarovými řešeními obecných personálních potřeb. Je tedy třeba si uvědomit, že proces implementace personálního informačního systému musí být v částečné režii příslušného personálního oddělení. Softwarová řešení je rozhodně třeba přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníka a zákazník samotný to musí vyžadovat. Implementačnímu týmu je třeba objasnit například jak a kdy se pořádají hodnocení výkonnosti zaměstnanců, jak oddělení lidských zdrojů spolupracuje s ostatními odděleními, jaké samoobslužné prvky je třeba zavést apod. Rozhodně je však přitom třeba počítat s budoucím vývojem a brát na zřetel při implementaci HRMS i jej.

Při implementaci je dále nutné věnovat pozornost budoucí podobě výkaznictví. Výkazy, které bude personální informační systém vytvářet, jsou jednou z jeho z nejdůležitějších součástí. Podobu výkazů o zaměstnancích, které bude nový systém generovat si tedy zákazník musí opět náležitě ohlídat. Další důležitou oblastí implementace je pak způsob konverze původních dat. Nakonec je třeba komunikovat o specifické podobě uživatelských rozhraní a vyškolení personálu.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com