Personální systémy - trendy 2004

Personální systémy – trendy 2004

Technologie pro řízení lidských zdrojů, v jejichž režii se ponese rok 2004 můžeme rozdělit do dvou hlavních oblastí: kontroly nákladů a řízení talentů. Obě oblasti budou ovlivňovány faktory ekonomického prostředí, jako je například globalizace nebo postupující regulace.

Organizace budou v průběhu roku 2004 pokračovat v trendu nuceného hospodaření s nižšími rozpočty a dělat takříkajíc více za méně. Budou se proto také soustředit na technologie a služby, které jim zajistí snížení nákladů na řízení lidských zdrojů. Pro řadu organizací je řízení lidských zdrojů stále zbytečně nákladné, protože postrádá nástroje, které by je mohly řídit na proaktivní bázi. Nejvíce se prosazují nástroje pro řízení kontaktních center nebo zdravotního pojištění zaměstnanců.

Strategické aplikace pro řízení pracovních sil dnes stále častěji představuje termín „řízení talentů“. V tomto roce se očekává rozvoj zejména v následujících oblastech řízení talentů:
- plánování pracovních sil,
- zdroje a získávání pracovních sil,
- rozvoj pracovních sil,
- rozdělení pracovních sil.

Rok 2004 bude pro technologii o oblasti řízení lidských zdrojů důležitým rokem. Zvyšuje se její popularita a organizace tak budou zakupovat stále specifičtější systémy HRMS. S nadějí se také hovoří o outsourcingu jako možné alternativě efektivního řízení lidského kapitálu.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com