Potřebujete kvalitně zpracovávat, uchovávat a předávat informace? Naučte se jazyk XML

Vybavíte si, jak se ve filmové komedii Adéla ještě nevečeřela neuvěřitelný americký detektiv Nick Carter naučí plynně češtinu z knihy Česky snadno a rychle během cesty vlakem? Bohužel, takto účinné učebnice jsou stěží k mání, což je evidentní, jakmile se člověk rozhodne naučit třeba takový jazyk, jako je XML. I takto na první pohled náročný jazyk se ale dá poměrně rychle naučit...

Výuka základů jazyka XML v kurzu společnosti PC-Dir

Společnost PC-DIR pořádá počítačové kurzy značkovacího jazyka XML, jejichž smyslem je, aby se účastníci vyznali v džungli různých výrazů, které jsou pro tvorbu XML zásadní.

Co je XML?

Smyslem kurzu je, aby se účastníci vyznali v této džungli různých výrazů, které jsou pro tvorbu XML zásadní.

XML (eXtensible Markup Language) je rozšiřitelný značkovací jazyk, který patří do stejné skupiny jazyků jako například jazyk HTML pro tvorbu webových stránek. Jedná se o strukturovaný formát, kterým je možné zpracovávat, uchovávat a předávat informace a byl vyvinut především pro publikování dokumentů a výměnu dat mezi jednotlivými aplikacemi.

Potenciál uplatnění XML je skutečně široký – do budoucna se například očekává jeho výraznější využití oblasti elektronického obchodování při výměně informací mezi zákazníkem, obchodník či bankou. XML je zkrátka významným milníkem v oblasti přenosu a ukládání strukturovaných dat, jejichž význam stále narůstá.

Výuka základů jazyka XML v kurzu společnosti PC-Dir

Účastníci kurzu

Kurz Jazyk XML - základy (XML0), jehož jsem se zúčastnila, vedl zkušený lektor Miloslav, který má letitou praxi ve vývoji rozsáhlých aplikací. Podle něj tento kurz navštěvují zejména specialisté a manažeři zodpovědní za správu dat v organizaci bez ohledu na to, zda se jedná o data uložená v geodatabázi nebo data ekonomická. Zúčastnění tuší, že se tato data ukládají a přenášejí v XML, a chtějí tomuto procesu důkladně porozumět.

Tento základní kurz je také navštěvován těmi, kteří už o XML slyšeli, ale chtějí si některé principy ujasnit a také se naučit využívat další pokročilejší technologie pro práci s XML. Proto se nemusí bát toho, že by něčemu během kurzu nerozuměli.

HTML versus XML

Na účastníka kurzu nejsou kladeny vysoké požadavky na předchozí znalosti. Pokud umí pracovat s jednoduchým textovým editorem a webovým prohlížečem, může se na kurz bez obav přihlásit. Pokud zná i HTML, je to bezesporu výhodou.

HTML i XML na první pohled působí velmi podobně, proto není obtížné přejít z HTML na XML. HTML popisuje, jakým způsobem se mají data uživateli zobrazit. Oproti tomu XML klade důraz na to, co data znamenají a jaké jsou mezi daty souvislosti. To však neznamená, že XML dokument nemůžeme vkusně zobrazit – existuje celá řada dalších technologií pro tyto účely,“ uvedl lektor.

Pravdou je, že dnešní web je přehlcen informacemi a tento problém nevyřeší sebelepší prohledávací servery, a proto je znalost XML potažmo HTML důležité znát. Tento úzce spjatý jazyk s jazykem HTML má výhody zejména pro tvůrce webových stránek. Podle lektora se není vůbec třeba obávat tvorby XML dokumentů, neboť jak uvedl:

Pro práci s XML dokumenty není třeba mít žádné speciální drahé nástroje. Daleko důležitější je mít otevřenou hlavu a nebát se učit novým věcem.“