Překračuje své pravomoci a povinnosti neplní. Je opravdu chyba na straně zaměstnance?

Konflikty na pracovišti nejsou nic neobvyklého. Mnohdy k nim dochází proto, že zaměstnanec neví, kdo co měl udělat, koho se měl zeptat, kdo za danou věc nese zodpovědnost. Pokud jste se s tím nikdy nesetkali, patříte k těm šťastnějším. Pokud takovou situaci znáte, měli byste číst dál. Předcházet takovým nedorozuměním je totiž snadnější, než by se mohlo zdát.

Překračuje své pravomoci a povinnosti neplní. Je opravdu chyba na straně zaměstnance?

Řešením jsou popisy pracovních pozic. Ovšem pouze takové popisy pracovních pozic, které nejsou jen splněnou povinností, wordovským dokumentem nebo papírem v zásuvce. Aby byly popisy pracovních pozic užitečné, měly by být ušité vaší firmě na míru, musí být jasné, aktuální a jejich aktualizace musí být snadná. Doba se mění, mění se i popisy pozic ve firmě a měnit by se měla i jejich evidence.

Proč byste ve firmě měli mít popis pracovních pozic?

Minimálně proto, že je to základní dokument, který definuje vztah mezi firmou a zaměstnancem.

Proč by popisy měly být kvalitně zpracované a aktuální?

Protože je to oboustranně výhodné, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Jen díky takovému popisu bude zaměstnanec vědět, co má přesně dělat, kdo je jeho šéf, kdo ho zastupuje. A firma zase získá jasná pravidla a jasně stanovené kompetence. Ukáže se, jestli nedochází k překryvům prací a kdo za co zodpovídá. Kvalitně zpracované popisy pracovních pozic velmi usnadňují motivaci a odměňování zaměstnanců a díky přesné definici znalostí pro danou pozici také vzdělávání a rozvoj pracovníků. V neposlední řadě pomohou při náboru. Pouze díky přesně definované pozici bude firma hned vědět, jakého zaměstnance hledá, co by měl umět, a pracovní inzerát tak bude přesný a bude skutečně popisovat člověka, kterého firma potřebuje.

Začínáte s digitalizací ve firmě? Začněte s personálními dokumenty. Ušetříte čas i peníze.

Nyní už existují webové aplikace, které jsou uživatelsky pohodlné, levné a umožní vám udržovat popis pracovních pozic aktuální. Je to například webová aplikace HR DRIVE. Jeden z jejích tří modulů je určen právě k vytvoření popisů pracovních pozic. Abyste nekupovali zajíce v pytli, můžete si tuto aplikaci dokonce na dva týdny vyzkoušet zdarma.

Navíc společnost TREXIMA v této oblasti poskytuje poradenství. Zkušení konzultanti vám pomohou vytvořit systém a nastavit popisy pracovních pozic tak, aby reflektovaly potřeby vaší firmy a byly pro vás užitečné.

Pokud potom přece jen nějaký konflikt způsobený neznalostí pracovních činností a kompetencí budete muset ve firmě řešit, budete mít v ruce něco, co vám to snadno umožní.