Přežít rakovinu často znamená nemít práci

Přechod na pracoviště může být pro děti, které přežily rakovinu, velmi složitý. Zvlášť pak pro ty, které podstoupily intenzivní ozařování a chemoterapii. Výsledné zhoršení fyzických schopností znesnadňuje těmto lidem najít a udržet si práci. Tito mladí lidé však mají především problém získat první zaměstnání a zahájit tak kariéru.

S pokrokem v medicíně přežívá stále větší procento dětí a tato problematika se dostává více na světlo. Například z pacientů pod 14 let věku z let 1975 a 1977 přežilo nejméně pět let 58 %, zatímco z pacientů diagnostikovaných v letech 1996 – 2003 už to bylo 80 %.

Podle jedné studie však nebylo nikdy zaměstnáno 5,6 % přeživších v porovnání s 1,2 % jejich šťastnějších vrstevníků.

Rizika přeživších

Riziko, že tito lidé nezískají práci, je nejvyšší u těch, kteří přežili nádory mozku a rakovinu kostí. Je to proto, že tito pacienti prochází velmi intenzivní léčbou. Riziko chronických zdravotních problémů je však spojené i s jinými typy rakoviny. Nepřehlédnutelné je i psychologické působení samotného výskytu rakoviny a její léčby.

Rozsah potíží, které se objeví v dospělém věku, se různí v závislosti na typu diagnózy a léčby. Lidé, kteří přežili nádor mozku, mohou například mít problémy s pozorností a učením. Po leukémii se často vyskytuje cukrovka, obezita a vysoký krevní tlak.

V některých případech se vyskytnou jasné fyzické atributy, které uchazeče přimějí k dobrovolnému odhalení jejich zdravotní historie.

Jason Cox, 36letý právník z Houstonu, měl napříkld ve svých 14 letech rychle rostoucí zhoubný nádor na tváři. Bylo u něj nutné provést 15 operací. Jeho příběh s rakovinou vyšel najevo až před čtyřmi roky během pohovoru u jedné právnické firmy.

Před rokem a půl dostal ale do tváře infekci a musel podstoupit náročné ošetření. Potřeboval uvolnit na půl dne po dobu 30 dní. Cox si byl vědom, jak moc jeho problémy ovlivnily množství odvedené práce a pochopil, že musí s firmou jednat na rovinu. Jeho nadřízený mu nakonec povolil vzít si potřebné volno.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal