Průvodce personalisty po kurzech IT a projektového řízení

LBMS

Nabídka kurzů vzdělávacích společností se neustále rozšiřuje a výběr správných kurzů je v některých případech složitý. Hledáme-li konkrétní kurz, lze se k němu propracovat poměrně snadno a často můžeme srovnat podobný kurz od několika různých školicích organizací.

Pokud ale stojíme před problémem vybrat vhodné kurzy pro pracovníky organizace zastávající konkrétní roli, může to být obtížné. Samozřejmě, že některé kurzy již svými názvy předjímají, pro koho jsou určeny, často je ale třeba procházet detailní popisy jednotlivých kurzů, abychom nakonec našli, pro koho je kurz určen. Takový přístup může být zdlouhavý a nemusí vést k uspokojivým výsledkům.

Společnost LBMS si uvědomuje složitost takové orientace a rozhodla se pracovníkům personálních útvarů hledání usnadnit zavedením průvodce personalisty, který je k dispozici na adrese http://www.lbms.cz/Kurzy/index.html.

 

V záhlaví stránky je zpřístupněna možnost vybrat roli pracovníka, pro něhož je požadováno vzdělávání, z nabídky bezmála 30 typických rolí v organizaci.

Po výběru role se zobrazí její stručný popis, zpravidla formou typických činností, které daná role v organizaci vykonává. Smyslem tohoto vodítka je ujistit se, že se opravdu jedná o správně vybranou roli ve vazbě na její činnosti a v souladu s požadavkem organizace.

Seznam kurzů ze všech oblastí nabídky LBMS je filtrován tak, že jsou zobrazeny pouze kurzy určené pro zvolenou roli. Personalisté si tak mohou snadno udělat představu o zacílení jednotlivých kurzů a jejich vhodnosti pro požadovanou roli. Samozřejmě je možné stránku i nadále používat v režimu zobrazení všech kurzů bez rozlišení role (defaultní výběr).