Průzkum Hofmann Personal: Umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky používá necelá pětina firem

Podle průzkumu personální agentury Hofmann Personal aktuálně využívá umělou inteligenci typu ChatGPT v rámci personalistiky necelá pětina dotázaných. Využívání AI v personalistice je častější ve velkých podnicích. Tam již využívají tyto nástroje k širšímu spektru činností. Nejvíce personalisté využívají AI k textaci náborových inzerátů nebo pro přípravu materiálu pro zaměstnance. Zároveň je pro ně zdrojem nových nápadů, inspirací a kreativity a uspoří čas na práci. Průzkum byl proveden mezi 260 personalisty výrobních, velkoobchodních a logistických firem, které zaměstnávají dohromady přibližně 135 tisíc zaměstnanců.

Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal

Z našeho průzkumu vyplývá, že pouze 17 % dotázaných firem začalo využívat umělou inteligenci v personalistice, 37 % se jí pak do budoucna věnovat vůbec neplánuje. Podle údajů z Eurostatu využívalo v roce 2021 nástroje umělé inteligence v Česku pouze zhruba 1 % podniků. Česká republika tedy v oblasti využití umělé inteligence za Evropou značně zaostává a zatím nedokázala využít její potenciál. A to nejen v oblasti náboru a personalistiky, ale také ve zjednodušení pracovních procesů nebo ve firemní komunikaci.

Využití AI v personalistice

Využití AI v HR

Nejčastějším využitím AI v personalistice je vytváření a textace náborových inzerátů. V podnicích nechávají umělou inteligenci také vytvářet různé materiály pro zaměstnance (11 %) či zodpovídat časté dotazy (10 %). Méně časté je využití umělé inteligence ke školení zaměstnanců či automatizaci administrativy.

Průzkum Eurostat

Přístup personalistů

54 % personalistů, kteří AI při své práci využívají, říkají, že jim uspoří čas a práci. Pro 17 % personalistů je také zdrojem nových nápadů, inspirací, rozšířením kreativity. Personalisté, kteří zatím AI ve své práci nevyužívají, nevidí v těchto nástrojích přínos. Nejsou si jisti, jak by jim umělá inteligence mohla pomoci v jejich práci, a obávají se rizik spojených s únikem informací, ztrátou dat a nespolehlivostí poskytovaných informací. Přesto však více než třetina dotázaných, kteří nástroje umělé inteligence používají, k nim nemá žádné výhrady.

Výhody využívání AI v personalistice

Přístup vedení firem

Ve většině dotázaných podniků se vedení firmy zatím nijak nevyjadřuje k využívání umělé inteligence typu ChatGPT. Pokud již vedení nějaký postoj zaujímá, je většinou otevřený, ale nechává na každém, zda chtějí AI využívat či nikoliv.

 

O průzkumu

Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 260 respondentů z řad personalistů mezi náhodně vybranými výrobními, velkoobchodními a logistickými firmami v ČR s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat probíhal od červenci a srpnu 2023.