Řízení vztahů se zaměstnanci

Pracovní síla je jedním z nejhodnotnějších aktiv firmy. Už jenom terminologie, která ji popisuje se zajímavě vyvíjí. To, co byl původně personál se stalo lidskými zdroji a následně lidským kapitálem. Objevil se také nový software pro řízení vztahů se zaměstnanci (Employee Relationship Management – ERM). Aplikace ERM se stále více rozšiřují a začínají se slučovat s aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management – CRM). Vzniká tak specializovaný software pro řízení podíbek nebo nábor pracovních sil. Firmy přitom tento software využívají za účelem zvyšování loajality zaměstnanců.

Prvním vztahem zaměstnance s firmou je jeho přijetí. Řada firem již proto namísto manuálního procházení životopisy používá určitou formu automatizace. Jakmile je zaměstnanec přijat, začíná se vážně zajímat o to, jak bude placen, přičemž přichází na řadu již zmíněný software pro řízení pobídek. V souvislosti s ním ale přichází na řadu i otázka jeho důvěryhodnosti a bezpečnosti. Skutečnost je ovšem takové, že tyto nástroje naopak pomohou zaměstnancům lépe plnit úkoly a kontrolovat příjmy. Pokud má například obchodník přebytek určitého produktu a prodává produkty jiné, může jej systém přimět soustředit se opět na původní produkt.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily