Roste poptávka po reálných firemních akcích - rozhovor s Danielem Nedvědem, generálním ředitelem ASIANA MICE

Daniel Nedvěd působí v eventovém byznysu několik desítek let. Jak covid ovlivnil toto odvětví? O co mají zákazníci největší zájem? A jaký typ firemního eventu má Daniel Nedvěd nejraději? Přečtěte si společný rozhovor. 

Daniel Nedvěd, Asiana

Řídíte oddělení Asiana MICE, řekněte prosím, co má na starosti a co to vůbec MICE je? 

MICE je akronym pro čtyři anglická slova, názvy odvětví, kterými se zabýváme. Je to Meetings, Incentive, Congresses a Events. Jak je možné vypozorovat z těchto názvů, tak Meetings jsou firemní jednání, která se odehrávají buď v ČR, nebo v zahraničí, výjezdní zasedání firem atd., za Incentives stojí odměňování zaměstnanců v korporátních programech, Congresses jsou zkrátka kongresy, ať už pro 250 účastníků, nebo 5000 v Kongresovém centru Praha a Events jsou různé galavečery nebo vyhlašování v rámci společenských akcí.

Nacházíme se ve druhém roce covidové pandemie. Jaká je aktuální situace v oblasti firemních eventů? 

Firemní eventy byly pandemií samozřejmě zasaženy. Některé firmy, ať už z titulu nadnárodních pravidel, musely zrušit veškeré akce, některé firmy se velmi rychle přizpůsobily a našly si cestu prostřednictvím moderních technologií do online světa - hybridních eventů. I my jsme se tedy museli přizpůsobit. 

Situaci na straně dodavatelů to ovlivnilo také, protože naši dodavatelé jsou ti, kterým dáváme práci. Pokud my nemáme zakázky, trpí tím samozřejmě i naši dodavatelé. Záleží také na tom, jaká byla jejich pozice na trhu, jaká byla historie firmy a finanční situace, jakým způsobem se s tou situací vypořádali a jestli to ustáli, nebo ne. 

Rozhovor s Danielem Nedvědem

Jak se ASIANA tomuto období a těmto změnám přizpůsobila? Jak jste reagovali nabídkově, technologicky? 

Na takovou situaci se dá jen těžko připravit. My jsme reagovali okamžitě, v podstatě to bylo ze dne na den, ale s maximální péčí o zákazníka. Nabízeli jsme možnosti v rámci toho, jak jsme se domluvili s dodavateli o odložení eventů, splátek, uložení depozitu na příští období. Když jsme zjišťovali, že pandemie bude trvat skutečně déle, tak jsme nějakým způsobem refundovali nebo měnili eventy na hybridní nebo jiné. 

A jak reagovala ASIANA v rámci nabídky služeb z hlediska komunikace se zákazníky? Vše se přesunulo do online světa, ale eventový byznys byl jistě založen hlavně na offlinu. 

Máte úplnou pravdu. Naše firemní reakce byla o tom, že jsme se museli soustředit na novou formu komunikace, kterou je v dnešní době jednoznačně online. Takže bylo u nás vyvinuto řešení, které se jmenuje HRshop a nabízí klientům mnoho výhod. 

Jeho přidaná hodnota pro zákazníky je v mnoha rovinách. HRshop zaprvé nabízí možnost inspirace pro pracovníky HR nebo marketingu, v katalogu mohou najít inspiraci z oblastí, ve kterých se běžně nepohybují. Například, pokud má někdo pořádat event dvakrát do roka, tak nemůže mít nastudovanou veškerou nabídku z České republiky i dalších států. 

Druhou rovinou, kde HRshop pomáhá a je benefitem pro všechny, kteří pracují HR, je to, že všechno najdou na jednom místě s jasnou deskripcí, pro koho je to vhodné, nebo nevhodné. Je to takový katalog, který při bližším prozkoumání může nabídnout řešení přesně pro danou situaci, kterou HR pracovník potřebuje řešit. V rámci katalogu není nutné překlikávat a pohybovat se v rámci jedné platformy, takže ani to  nezabere mnoho času. Vše navíc běží v onlinu, takže se na to HR pracovník můžeme podívat kdykoliv. 

Zveme Vás na ochutnávku služeb MICE, túru po pražských kraftových pivních barech s ochutnávkou

Pojďte se s námi projít po třech místech spojených s českou pivní kraftovou scénou. Zveme vás na unikátní ochutnávku českých řemeslných piv v Praze.

Termín konání: 12. 10. 2021 od 15:00 do 18:00

Místo setkání: Prašná brána, nám. Republiky 5, 110 00 Staré Město

ZDARMA na základě registrace

Maximální počet účastníků: 15

REGISTRUJTE SE ZDE

 

Nejen covid, ale i generační změny přinesly změnu chování na straně uživatelů. Generace, které přicházejí, očekávají, že se všechno dá objednat i online. Dá se u vás online objednat firemní event? 

Ano, dá se to. I mně, a to nejsem z nejposlednější generace, z mé praxe přišlo, že online některé věci zkrátka udělat nemůžete. Ale event se dá objednat online, otázkou samozřejmě je, jaký event má na konci být, jakou má mít podobu a formu. Online se dá objednat jak hybridní akce, tak také reálný event, z čehož máme obrovskou radost, že se to dalo takto zformulovat. 

Jak se změnil pojem „hybridní"? Co je hybridní event? 

Jak název napovídá, hybridní event je “kříženec”, který vznikl z potřeby trhu a zákazníků, kdy je nutné, aby se skutečně pár lidí setkalo a představilo například nový produkt vnitřním zákazníkům - pracovníkům firmy, kteří s produktem musí dál pracovat.

Funguje to tak, že se postaví studio, ve kterém se sejdou klíčoví hráči nebo klíčoví představitelé firmy, kteří v reálném čase moderují debatu, představí produkt, vysvětlí jeho plusy, mínusy a v rámci firmy se tato akce pouští do onlinu a připojí se další zaměstnanci a sdílí konferenci. Je to doplněno různými tools, které platforma nabízí a účastníci se tak mohou dotazovat v průběhu debaty, mohou hlasovat, soutěžit. Všechny tyto věci jsou už dnes dobře vymyšlené a zajistitelné. 

Pandemie už trošku ochabuje, doufejme, že tomu tak bude i nadále, takže o jaké formy eventů a o jaké programy je aktuálně největší zájem? Co u vás zákazníci poptávají? 

Mám velkou radost, že se zákazníci vracejí k tomu, co pochopili, že je neskutečně důležité pro všechny firmy. A to je opravdické setkávání, socializace firmy, ladění týmů. To vše se dá jen těžko nahradit online eventem. V posledních týdnech se nám objevily poptávka přesně po reálných teambuildinzích, zaměřených na pomáhání v přírodě nebo lidem, a to se skutečně online udělat nedá. Takže to jsme moc rádi, že se vrací, a že mnoho našich kolegů z marketingu i HR chápe úlohu těchto eventů možná ještě lépe, než před pandemií. 

Má zkušenost je taková, že v určitých obdobích, kdy se příliš nedaří a nejde vše hladce, si v oboru jako jsou eventy zákazníci začínají tyto firemní události zařizovat sami. Máte stejnou zkušenost? 

Máme stejnou zkušenost a není to jen v dobách, které zmiňujete, protože se vždy najde někdo, kdo si myslí, že role agentury je navíc a že je to přesně zbytečná položka v budgetu eventu, která se dá snadno škrtnout. To není tak úplně pravda a některé firmy to chápou lépe, jiné hůře. Nezáleží ani tak na velikosti firmy, jako na chápání samotného principu a snahy dosažení nějakého firemního cíle prostřednictvím daného eventu. Role agentury je téměř nezbytná u mnoha druhů eventů. 

A jak poznat dobrou agenturu, dobrého dodavatele v oblasti eventu? 

Dobrým dodavatelem je ten, kdo má s vámi dobrou komunikaci, to je úplný základ. To znamená, že je vám k dispozici v momentě, kdy vy ho potřebujete, ne, kdy on si chce plánovat nějakou vaši firemní akci, ale kdy vy si potřebujete plánovat svoji vlastní akci. Dobrý dodavatel je vždy dobře připraven jak touto dosažitelností, tak i informačně.

V momentě, kdy budete potřebovat dostat na event více lidí, nebo nějakou jinou aktivitu, tak vám váš agent telefon zvedne a je schopen vám zasvěceně poradit, protože vaši akci dobře zná od začátku a ví, jakým způsobem to zlepšit, kam přidat aktivitu navíc, a která dává logický smysl. 

V oboru jste již několik desítek let. Jak vidíte budoucnost firemních eventů, teambuildingů? Co je před námi a co čeká ASIANU MICE? 

ASIANA MICE čekají světlé zítřky. Na posledních jednáních jsem měl silný pocit, že se vrací eventy, které se nedaly nahradit online. Druhou věcí jsou incentivní akce, lidé, kteří mají poskytovat nějaký výkon a firma si jich váží a chce jim nabídnout něco za odměnu, tak stále bude v profesionálním řešení spoléhat na profesionálního partnera. A tím my určitě jsme. Naše velká přidaná hodnota je právě ve zmíněném HRshopu. Pokud nabízíte něco z katalogu, tak je to jako kdybyste otevřel velmi tlustý telefonní seznam - ani na přímé schůzce nemáte šanci pročíst prvních 150 stran. Takže v momentě, kdy jsme schopni nabídnout zákazníkovi řešení jako je HR, tak je na jeho vůli, časových možnostech a chuti si projít veškerou nabídku a poté nás kontaktovat pro osobní a na míru vytvořené řešení. 

Pokud se vás zákazník na jednání zeptá, co jsou top akce a top nabídky ASIANY, tak jaké to budou? 

Je jich mnoho, určitě se dá vybírat. Mou nejoblíbenější akcí jsou firemní dny, které jednoznačně propojují lidi napříč funkcemi, odděleními i celou firmou. Jsou to akce, na kterých se lidé z výroby setkají s top managementem, lidé ze středního managementu a obchodu zas se svými účetními, vrátnými, hlídači.

Většinou jsou na těchto akcích i děti, pro které se vždy řeší nějaký speciální program a ty jsou takovou speciální složkou, která všechny lidi propojí. Baví mě to, že lidi, pro které to děláme, to baví.