Špatné vyhlídky pro některé profese

Z výsledků průzkumů mohou Australané, kteří mají nejhůře placené profese (uklízečky, chůvy apod.) očekávat, že se jejich situace dlouhodobě nebude měnit a že po celý život budou zažívat finanční a sociální nejistotu a nedostatek.

Mají díky svému nejnižšímu platovému ohodnocení řadu omezení. Obvykle si nemohou dovolit vlastnit nemovitost a musejí se vzdát řady běžných sociálních aktivit. Navíc ke svým finančním problémům bývají také velice časově vytíženi. Nemají ale jako pracující nárok na většinu vládních asistenčních podpor, přestože jejich příjmy nejsou dostatečné pro zajištění průměrného standardu života.

Počet těchto lidí se v Austrálii odhaduje na 1,8 milionu (nárůst z 1,2 mil. za poslední desetiletí). Roční plat těchto osob se pohybuje do 27 tisíc dolarů.

Profese, které vykonávají, jsou pro společnost důležité, a svými nízkými příjmy tak svým způsobem přispívají na životní standard těch lépe prosperujících.

Většina těchto lidí žije co do financí na hraně a obávají se každého nečekaného účtu nebo sociálních změn. Jejich situace se samozřejmě přenáší na jejich rodiny a děti, které se často musejí obejít bez lékařské péče a dalších, pro ostatní skupiny obyvatel, „běžných požitků“.

-av-
Zdroj: Career One - Australský internetový magazín věnovaný problematice hledání zaměstnání a vztahů na pracovišti.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career One