Strategický rozvoj HR oddělení

Hewitt Associates, globální společnost poskytující služby v HR, zveřejnila studii označující pět hlavních faktorů, které můžou bránit strategickému rozvoji oddělení lidských zdrojů.

Během studie byla provedena analýza HR funkcí u 50 společností z Evropy a Severní Ameriky. Vyplynulo z ní, že HR se začalo úspěšně přeorientovávat do více strategické role ve společnostech, ale její plné dosažení představuje ještě velkou výzvu.
HR ještě stále není zcela uznáváno jako strategický partner, a to i přes zlepšení poskytování administrativních služeb ve společnostech. Řízení lidských zdrojů se dostalo do bodu, kdy je často zaujato zvyšováním investic do nových technologií a procesů, ale není ještě schopno využít svých strategických možností. Na základě průzkumu označila společnost Hewitt pět faktorů, které znesnadňují plnou transformaci HR do role strategického partnera:
- nejasná vize
- nedostatečný management změn
- neefektivní poskytování HR služeb
- správní lidé vykonávající nesprávnou činnost
- neoptimální využívání HR technologií

Klíč k posunutí oddělení HR kupředu leží v dosažení rovnováhy v efektivním poskytování HR služeb a jejich strategickém zaměření. Přední společnosti snížily čas věnovaný administraci HR programů a internímu zákaznickému servisu ze 43 % na 30 %, čímž uvolnily zdroje pro výraznější strategickou podporu podnikání.

Často je věnováno nadměrné množství času činnostem jako interní zákaznický servis, zajišťování HR funkcí, benefitů a všeobecná administrativa, takže zůstává jen málo času pro efektivní HR poradenství. Je třeba, aby si vedoucí HR pracovníci důkladně prověřili, jakým způsobem jsou jednotlivé činnosti vykonávány a přesvědčili se o jejich maximální efektivitě.
HR oddělení by měla zvážit možnosti, jako jsou centra sdílených služeb, investice do HR technologií či outsourcing různých HR funkcí. Pro dosažení správné rovnováhy je možné uplatnit následující rady:
- zhodnoťte současný stav
- vytvořte vizi pro budoucnost
- identifikujte oblasti změn
- prezentujte svoji vizi ve společnosti a mezi zaměstnanci HR oddělením
- připravte opatření pro změny

Součástí tohoto procesu mohou být nesnadná rozhodnutí o lidských zdrojích, přesto však uplatnění tohoto přístupu výrazně posune HR oddělení do role strategického partnera a zajistí, aby bylo na HR pohlíženo stejně rovnocenně, jako na ostatní části podniku.

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz