Systémy HCMS řeší problémy se sezónními zaměstnanci

V průběhu minulé dekády řešily energetické společnosti potřebu sezónních pracovníků za pomoci personálních agentur. Úspory na odměnách však byly vyváženy složitější administrativou a nedostatkem jednotných postupů pro řízení lidských zdrojů.

Lepší kontrolu nad lidskými zdroji nabízí systémy správy lidského kapitálu (HCMS). Vedení společnosti s jejich pomocí konečně získává přehled o počtech „dočasných“ zaměstnanců a o jejich platech. S HCMS lze rovněž snadno sledovat počty jmenovek vydaných těmto zaměstnancům, a tímto způsobem posílit bezpečnost ve firmě. Používáním systému HCMS se společnost navíc jistí proti právním sporům s těmi dočasnými zaměstnanci, které zaměstnává dlouhodobě.

Systém HCMS nabízí své služby buď prostřednictvím Internetu (tedy podle modelu ASP), nebo jako interní aplikace. Síťové řešení vytváří mezi energetickými společnostmi a jejich personálními dodavateli soukromé tržiště.

Navzdory tomu, že se systémy HCMS používají teprve krátce, vykazují již některé společnosti hmatatelné výsledky. Konkrétně se jedná o **Entergy** (New Orleans) a **Pepco** (Washington).

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World