Trendy v programech pro HRM

V současné době probíhají poměrně hluboké změny v celé oblasti informačních technologií. Tyto změny se samozřejmě nemohou vyhnout ani tradičně konzervativním systémům pro práci s lidskými zdroji. Pokusíme se nastínit aktuální trendy, které hýbou světem HRM systémů.

Využití služeb cloudu

Moderní HRM systémy lze provozovat nejen interně v organizaci, ale také v cloudu ve formě software jako služba (SaaS). Systém je kompletně instalován v moderním datovém centru dodavatele, kde je plně garantována jak bezpečnost interních dat zákazníka, tak i stabilita provozu systému. Zákazník může se systémem pracovat prakticky odkudkoliv, prostřednictvím Internetu, a to bez potřeby instalace jakéhokoliv programového vybavení. Ze strany zákazníka tedy zcela odpadají náklady na pořízení systému, údržbu a upgrade na nové verze i jeho správu z pohledu IT.

Mobilní aplikace podporují workflow

Dalším trendem je mobilní přístup k aplikacím, prostřednictvím tabletu nebo mobilního telefonu (smartphone), s využitím nativní mobilní aplikace, případně s využitím mobilního web prohlížeče. Kombinace mobilního a desktop klienta aplikace poskytuje zcela nové možnosti pro procesní koncepci personálních systémů.

Sdílení aplikace

Přístup k sdílené aplikaci prostřednictvím internetu umožňuje další velmi efektivní a zajímavou možnost – kombinaci obsluhy aplikace vlastními zaměstnanci a odbornými externisty. Příkladem může být spolupráce personalistů zákazníka a externí mzdové účetní – odpadá tak řada neefektivních činností a přenášení papírových podkladů.

Trendy v personalistice

Procesně orientovaná práce se zaměstnancem

Moderní personalistika musí podporovat kompletní cyklus práce personalisty, jmenovitě výběrová řízení, evidenci uchazečů, nábor zaměstnanců, automaticky sestavované pracovní smlouvy a platové výměry. V průběhu pracovně-právních vztahů se využívá zejména podpora pro vyžádání a evidenci pracovních pomůcek, průběžné sledování požadavků a výsledků zdravotních prohlídek, školení a vzdělávání zaměstnanců, pravidelná hodnocení navázaná na odměny a systém benefitů, mzdové a platové postupy.

Systém včasného upozornění

Zvlášť cenný je pro každého personalistu systém průběžného upozornění na důležité termíny, jako jsou končící pracovní poměry, zkušební doby, požadavky na zdravotní prohlídky, zákonná školení, certifikace apod. Vhodným řešením je konfigurovatelná elektronická nástěnka, na které lze sestavit kombinaci informačních panelů.

Trendy v docházce

Plánování směn

Povinností zaměstnavatele je stanovit každému zaměstnanci rozvrh směn a seznámit jej s ním. Docházkový systém musí proto umožnit komfortní sestavení rozvrhu směn pro jednotlivé zaměstnance a pracovní skupiny, na základě požadavků na kapacitu a skladbu profesí, při respektování zákonných limitů, plánovaných dovolených a dalších překážek v práci.

Nové možnosti evidence docházky

Moderním trendem je použití dotykových tabletů pro implementaci cenově dostupných a přitom funkčně bohatých docházkových terminálů.

Zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovní doby u zákazníků a na zahraničních pracovních cestách, mohou pořizovat docházkové záznamy prostřednictvím web rozhraní smartphone.

Vedle terminálů zákazníci často požadují alternativní způsoby pro evidenci docházky, mezi které patří zadání docházky ve web aplikaci, nebo automatické generování docházky podle směn.

Trendy ve mzdách a platech

Interaktivní práce a snadné opravy

Výpočet mzdy a platu probíhá okamžitě po jakékoliv změně nebo zadání položky či parametru. Všechna vstupní data a vypočtené hodnoty jsou uloženy s celou historií, lze prohlížet data a vytvářet sestavy za libovolné období. Nezbytná je schopnost systému provést opravu mzdových složek, náhrad a nepřítomností do minulosti. Opravy z minulých období se automaticky přepočtou do běžného období.

Elektronické výplatní lístky

Povinnost zaměstnavatele vydat při měsíčním vyúčtování mzdy písemný doklad lze splnit prostřednictvím elektronických výplatních lístků. Aplikace umožňuje zaměstnancům bezpečně zobrazit a vytisknout aktuální i historické elektronické výplatní lístky na webu, nebo distribuovat zašifrované výplatní lístky e-mailem.

Závěr

Podstatným trendem moderního IS pro práci s lidskými zdroji je schopnost práce odkudkoli, možnost instalace v cloudu a použití mobilního klienta. Příkladem systému tohoto typu je software pro řízení lidských zdrojů OKbase.