V. ročník konference Kolektivní vyjednávání 2023: Kolektivní vyjednávání z pohledu zaměstnavatelů, vedení sociálního dialogu a jeho budoucnost z pohledu právních norem EU

Rok 2023 opět přináší nové výzvy v oblasti kolektivního vyjednávání. S ohledem na stále rostoucí inflaci a narůstající mzdové požadavky ze strany odborů je důležitější než kdy jindy hledat konstruktivní cesty a kompromisy mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Právě to bude hlavním tématem letošního „výročního“ V. ročníku konference „Kolektivní vyjednávání z pohledu zaměstnavatelů, vedení sociálního dialogu a jeho budoucnost z pohledu právních norem EU“, který připravila vzdělávací společnost 1. VOX a.s..

Konference Kolektivní vyjednávání 2023, ilustrační foto

Konference se uskuteční 17. října 2023 v prostorách společnosti Nexen Tire Europe.

Připravený program jako vždy zohlední nejnovější události v oblasti kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv v průběhu roku 2023. Velmi přínosná bude jistě konstruktivní debata účastníků včetně podnětné panelové diskuse, která nastíní budoucí směřování v oblasti kolektivního vyjednávání i pro rok 2024. Jak je na této konferenci zvykem, program bude velmi úzce propojen s každodenní praxí.

Konference Kolektivní vyjednávání 2023

Co bude patřit k hlavním tématům letošní konference?

  • Praktická řešení a postupy v průběhu kolektivního vyjednávání. Efektivní cesty pro vyjednávání o kolektivních smlouvách a řešení sporů s odborovými organizacemi.
  • Růst inflace a ceny energií vs. požadavky na revizi kolektivních smluv. Jak inflace ovlivňuje vyjednávací pozice a jak hledat oboustranně vyhovující kompromisy.
  • Sociální dialog mezi odbory a zaměstnavateli. Prostor pro hledání možné shody a společných cest k dosažení vzájemně prospěšných cílů

Zajímavou a netradiční součástí konference bude prohlídka nejmodernější evropské výrobní linky ve spolupořádající firmě Nexen Tire Europe. Využijte jedinečnou příležitost pro získání aktuálních poznatků a navázání kontaktů s dalšími odborníky a manažery z praxe.

Na konferenci vystoupí řečníci s bohatými zkušenostmi v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání:

  • Vladimír Černý, rozhodce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání, lektor 1. VOX a.s.
  • Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA, spol. s r.o.
  • NexenTireEurope, HR manager Nexen Tire Europe s.r.o.

Účast v panelové diskuzi přijali:

  • Michal Chmiel, HR Director ORLEN UNIPETROL
  • Lenka Štíbrová, MBA, Personální ředitelka Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
  • František Škrdlant, National HR Director&Regional IP Director Valeo CompressorEurope s.r.o.
  • Petr Havelka, MBA, Personální ředitel, ŽĎAS a.s.

Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. věří, že i letošní ročník konference nabídne mnoho cenných poznatků a praktických nástrojů pro účinné a konstruktivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Pro více informací navštivte https://vox.cz/konference-kolektivni-vyjednavani-2023/