Výkonnost IT oddělení a ziskovost firem jde ruku v ruce

Divize HP Software zveřejnila výsledky celosvětového výzkumu, kterého se zúčastnilo 1 125 vedoucích manažerů firem s obratem nad 250 mil. dolarů z Asie, Evropy a Ameriky. Výzkum potvrzuje vztah mezi výkonností IT oddělení a ziskovostí firem.

Alespoň jeden ze čtyř projektů realizuje 48 % světových společností po lhůtě, skoro třetina přiznala, že má zpoždění v realizaci u 50 % svých projektů. V důsledku opožděné realizace IT projektů není skoro polovina společností schopna uvádět včas na trh nové produkty.

Zatímco americké a evropské společnosti prý realizují většinu svých IT projektů se ziskem, české společnosti dosahují ziskovosti pouze u necelé poloviny realizovaných projektů. Evropskému průměru se Česko nijak nevymyká v počtu uskutečněných projektů po lhůtě. Odpovědi na to, co zpoždění způsobuje, se však liší.

IT manažeři v ostatních evropských zemích nejčastěji vidí problém v nedostatečné koordinaci a spolupráci mezi IT manažery a vedením společnosti. Jejich čeští kolegové si stěžují především na nedostatek zdrojů (např. finančních).

-hp-
Zdroj: System On Line - specializovaný portál pro podniková informační řešení
Zobrazit přehled článků ze zdroje System On Line