Životopisu odzvonilo

Životopisy vždy tvořily základní součást procesu náboru pracovních sil. Jedním z nejsložitějších úkolů uchazečů o zaměstnání bylo sestavit přesný profil svých schopností a dovedností. Na náboráře pak čekal složitý úkol v podobě procházení životopisů a vybírání nejvhodnějších kandidátů na konkrétní pozice. V dnešní době se však již rýsují nové efektivní možnosti výběru zaměstnanců, jejichž výchozím předpokladem je opuštění klasických životopisů.

Zdá se, že životopis v dosavadním formátu přestal odpovídat vývoji požadavků na výběr nových pracovních sil. Neobsahuje správné informace. Náboráři se proto začínají pomalu soustředit na automatizaci tohoto procesu a on-line recruitment má den ode dne více příznivců.

Z pohledu uchazeče o zaměstnání nedává klasický životopis možnost prezentovat jeho skutečné úspěchy. Individuálně vytvořené náborové dotazníky mu umožní uvést o sobě daleko více informací. Programy nahrazující dosavadní životopisy zahrnují například simulované ukázky práce, situační rozhodování, biografická data nebo pracovní styly. Spolu s rychle vznikajícími technologickými řešeními se někteří odborníci domnívají, že klasické životopisy spějí k zániku.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group