Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při denní agendě každého personalisty či náboráře. Využitím těchto moderních nástrojů mohou personalisté a manažeři HR oddělení lépe plánovat a spravovat personální záležitosti, což v konečném důsledku přispívá k úspěchu a konkurenceschopnosti firmy.

Daniela Plšková, jenprace.cz

ATS - Systém pro sledování žadatelů a kandidátů

ATS (Applicant Tracking System) je softwarová aplikace často využívaná HR profesionály a náboráři pro sledování žadatelů o práci a správu procesů spojených s náborovým řízením. Pomáhá organizacím spravovat inzeráty na pracovní pozice, sledovat žádosti kandidátů a usnadňuje komunikaci mezi týmy zodpovědnými za nábor. Důležitou funkcí ATS je také analýza životopisů uchazečů a plánování termínů pohovorů.

CRM - Systém pro správu vztahů s kandidáty 

CRM (Candidate Relationship Management) systémy se zaměřují na správu a organizaci informací o uchazečích a zaměstnancích. Tyto systémy umožňují organizacím pečovat o vztahy s kandidáty a současnými zaměstnanci prostřednictvím systematického shromažďování dat o jejich dovednostech a zkušenostech. CRM systémy dále umožňují efektivní správu komunikace s kandidáty a plánování marketingových kampaní a vyhodnocení dat mezi obchodním oddělením a zákazníky. 

LMS - Systém pro řízení vzdělávání

LMS (Learning Management System) slouží pro správu, organizaci a sledování vzdělávacích kurzů a školení. Tyto systémy umožňují firmám centralizovaně spravovat všechny vzdělávací aktivity, což zahrnuje vytváření online kurzů, sledování účasti zaměstnanců na školení a monitorování jejich pokroku. LMS systémy přispívají k rozvoji a zdokonalování dovedností zaměstnanců, to v důsledku zvyšuje produktivitu a výkon zaměstnanců a zvyšuje konkurenceschopnost celé firmy.

HRIS - Informační systém pro řízení lidských zdrojů

HRIS (Human Resources Information System) je softwarový nástroj určený pro efektivní správu a integraci procesů spojených s řízením lidských zdrojů ve firmách. Tyto systémy umožňují správu personálních dat zaměstnanců, výplaty mezd, evidenci dovolené a správu dalších administrativních procesů. HRIS také umožňuje sledování a analýzu výkonnosti zaměstnanců.

HRMS - Systém pro řízení lidských zdrojů a výkonu

HRMS (Human Resources Management System) zahrnuje řízení lidských zdrojů a hodnocení výkonnosti zaměstnanců, případně jejich vzdělávání a rozvoj talentů. Tyto systémy umožňují organizacím komplexně a efektivně spravovat personální záležitosti, včetně administrace mezd, hodnocení výkonu a správu zaměstnaneckých benefitů. HRMS systémy přispívají k lepšímu řízení lidských zdrojů a celkové produktivitě firmy.

HCM - Human Capital Management - Řízení lidského kapitálu

HCM (Human Capital Management) je celkový přístup k řízení lidských zdrojů, který zdůrazňuje význam zaměstnanců jako klíčového aktiva firmy. Tento koncept zahrnuje nejen správu a vedení zaměstnanců, ale také jejich rozvoj a motivaci. HCM se zaměřuje na identifikaci a využití klíčových dovedností zaměstnanců s cílem zvýšit jejich dovednosti a schopnosti, které vedou k vyšší produktivitě.

TMS - Talent Management System - Systém pro řízení talentů 

TMS (Talent Management System) je zaměřen na správu talentů ve firmě. Tyto systémy umožňují organizacím identifikovat a rozvíjet potenciální lídry a talentované jedince ve firmě. TMS pomáhá efektivně spravovat nábor, rozvoj a hodnocení výkonu zaměstnanců, což zvyšuje konkurenceschopnost firmy na trhu práce. S využitím TMS nástrojů mohou organizace lépe plánovat a řídit kariérní rozvoj svých zaměstnanců a udržet si klíčové talenty uvnitř firmy.

O portálu JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz patří mezi největší pracovní portály v České republice a funguje od roku 2013. Stojí za ním společnost Coweo Technologies a investiční skupina Pale Fire Capital. Jeho cílem je pomáhat lidem najít lepší práci a firmám poskytovat výhodné a kvalitní služby, které jim ulehčí proces obsazování pracovních pozic a zároveň jim pomohou se rozrůstat.

JenPráce.cz má k dispozici širokou škálu statistik, počínaje rozvrstvením nabídek v jednotlivých krajích, přes četnost nabízených benefitů až například po požadované vzdělání.