Hledáte vzdělávání pro své zaměstnance nebo manažery? Vsaďte na MBA

Hledáte vzdělávání pro své zaměstnance nebo manažery a nemůžete vybrat z nepřeberného množství kurzů, které vzdělávací instituce v ČR nabízejí? I Vy nejspíš patříte mezi ty, kteří již slyšeli o MBA studiu. Jen správný manažer a lídr dokáže držet krok se současnými trendy v businessu a právě proto tento typ manažerského vzdělávání může být to, co hledáte. Nechtějte pro své zaměstnance však jen obyčejné studium. Hledejte programy, které nabízí něco navíc.

Ilustrační snímek

Jednou z institucí poskytujících mezinárodní MBA studium v ČR je brněnské VUT s programem US-MBA, které vyniká díky akreditaci ACBSP a spolupráci s americkou univerzitou. Co unikátního Vám oproti jiným MBA programům tento studijní program nabízí?

TOP lektoři z University of St. Francis v Joliet, Illinois

Zhruba polovina programu je vedena přednášejícími z americké University of St. Francis v Joliet, kteří jsou špičkami ve svém oboru. V drtivé většině se jedná o zkušené profesionály, kteří vedou úspěšnou manažerskou kariéru v korporacích či jako majitelé společností a výuku berou především jako formu dalšího předávání zkušeností. To se odráží i na její formě, která je na jednu stranu náročná, ale také mimořádně praktická a pragmaticky sestavená. Hlavním cílem není výuka teorie, ale především v praxi přímo uplatnitelný manažerský trénink.

Nové kontakty, které ve svém oboru již něco dokázali

US-MBA není on-line rychlokurz s jedinou ambicí zapsat si pokud možno co nejrychleji 3 písmenka za jménem, ale seriózní studijní program vyžadující soustavnou práci v průběhu 3 semestrů. Díky tomu přitahuje cílevědomé studenty napříč obory - od specialistů na technických pozicích přes méně zkušené manažery až po jednatele a ředitele větších podniků. Což znamená možnost čerpat rady od zkušenějších.

Optimální poměr časové flexibility a struktury

Studium probíhá formou intenzivních třídenní soustředění zhruba jedenkrát do měsíce (pátek – neděle) a pro úspěšné ukončení studia je nutné splnit 12 modulů. Často se pracuje v týmech na praktických úkolech či případových studiích, které je třeba během této relativně krátké doby zpracovat a výstupy před ostatními prezentovat. K tomu jsou poté přidány ještě individuální úkoly mezi soustředěními.

Toto schéma je i s ohledem na nutnost samostatné teoretické přípravy poměrně náročné, ale umožňuje v relativně krátké době obsáhnout celé spektrum manažerské problematiky a při troše plánování jej lze bez větších problému skloubit s pracovními povinnostmi.

Kvalitu programu a mezinárodně uznávaný diplom

US-MBA program je akreditován americkou akreditační agenturou ACBSP. Dohled a záštitu nad programem poskytuje University of St. Francis. Povinnost skládat přijímací testy typu GMAT a TOEFL mají všichni manažeři při vstupu do studia. Tento dohled zajišťuje vysokou kvalitu programu a dodržování mezinárodních standardů. Díky tomu získají vaši zaměstnanci magisterský diplom vydaný přímo University of St. Francis a titul MBA s mezinárodní platností.

Rozvoj jazykových znalostí

Pokud si vaši zaměstnanci nejsou angličtinou zrovna jisti, v US-MBA programu je poskytována možnost absolvovat před zahájením samotného MBA studia kurz obchodní angličtiny – Business English, jehož obsah je koncepčně přizpůsoben modulům vedeným lektory z USA a uchazeče připravuje i na povinné přijímací testy. Je to zároveň další výzva, díky které na sobě mohou ještě více zapracovat a nově naučené využít při práci.