Amadeus ČR a SR podporuje Dětský domov v Mikulově

Posledních pár let nebylo pro nikoho příliš jednoduchých, nejde jen o pandemii covidu a konflikt na Ukrajině, ale odehrávají se celospolečenské změny. Některé možná ve špatném smyslu, ale naštěstí i ty dobré, jako třeba změny uvažování o vlastním životě a práci, o odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé. Firmy se začínají více zaměřovat na společenskou odpovědnost.

Amadeus Česká republika a Slovensko v dětském domově v Mikulově

Ve korporátním prostředí se používá pojem CSR (Corporate Social Responsibility). Jde o společenskou odpovědnost samotných firem, které se snaží dobrovolně pomáhat na environmentální nebo sociální úrovni. Tato pomoc nebývá jednorázovou záležitostí. Firmy ji často zahrnují do svých strategických plánů na roky dopředu, přestože v této době se plánuje trochu obtížně.

Jednou ze společností, která vyznává principy CSR je i Amadeus Česká republika a Slovensko zabývající se cestovním ruchem a informačními technologiemi. Ta zahájila v nedávné době spolupráci s dětským domovem v Mikulově.

Amadeus Česká republika a Slovensko v dětském domově v Mikulově

„Teenagerům jsme představili cestovní ruch a IT průmysl jako zajímavé pracovní odvětví. Mezitím nám nejmenší děti ukázaly svá oblíbená zvířata v místní ZOO. Na konci inspirativního odpoledne jsme v jejich zahradě společně zasadili třešeň,“ vypráví Jan Barták, General Manager Amadeus Czech Republic and Slovakia a dodává: „Chtěl bych poděkovat společnosti ASIANA, která pro nás tuto nevšední akci zorganizovala. Osudy dětí nás natolik oslovily, že chceme ve spolupráci pokračovat.“

Společnost ASIANA se CSR programům pro korporátní klientelu věnuje pravidelně a zajišťuje jejich hladký a efektivní průběh. „Tyto aktivity jsou velice záslužné a velké díky patří každé firmě, která je zařadí to své dlouhodobé strategie. Ke všem projektům přistupujeme vždy velice zodpovědně a s citem," vysvětluje Pavla Pulchart, Business Development Manager ve společnosti ASIANA.

Amadeus Česká republika a Slovensko v dětském domově v Mikulově

CSR je samozřejmě velmi záslužná činnost pro vnější svět, často se ale efekt projeví důrazněji na straně účastníků. Angažovanost, reprezentace firemních hodnot, loajalita a také osobnostní rozvoj, to vše má velký vliv na kulturu ve společnosti.