DMC management consulting navázal spolupráci s akademickou sférou

Studenti ČVUT nahlédnou do know-how DMC, HR poradenské společnosti

Po osmi měsících jednání uzavřela společnost DMC management consulting dohodu o spolupráci s Českým vysokým učením v Praze. Kromě přednášek odborníků z DMC bude obnášet také odborné praxe pro studenty, vedení diplomových prací a spolupráci s profesory.

První přednášku vedla Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting počátkem května na půdě Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS), který je součástí ČVUT. Více než 50 studentů oboru Personální management v průmyslových podnicích seznámila s metodou TWI, její historií, využitím, výsledky z praxe, ale také konkrétní ukázkou na prosté montáži kabelu a rozboru pracovní instrukce pro tuto operaci. Následující den si studenti získané poznatky vyzkoušeli na praktickém cvičení, kde tři dobrovolníci zpracovali instrukci na jimi vybranou operaci a předvedli zaškolení pracovníka (spolužáka).

Přednáška však byla pouze první vlaštovkou budoucí spolupráce. „Studentům pomůžeme zprostředkovat praxi u našich klientů a na jejím základě zpracovat bakalářskou/diplomovou práci. A co z toho bude mít náš klient? „Nové nápady a podněty pro vlastní rozvoj z čerstvých hlav praxí nepoznamenaných studentů!“, vysvětluje Jitka Tejnorová, „Konzultanti z DMC navíc mohou působit jako vedoucí prací a významně tak pomáhat při její tvorbě.“

Spolupráce ale bude probíhat i na úrovni DMC – profesoři. Ti budou zváni na různé akce pořádané DMC, ať už zaměřené na HR či metodiku TWI. Jedná e o různá setkání, Snídaně s DMC, workshopy s lektory z amerického TWI institutu apod., které jim umožní zůstat v kontaktu s aktuálním dění v jejich oboru.

Tento nápad zrál v našich hlavách již dlouho. Nechali jsme se inspirovat příkladem TWI institutu v USA, který v různých zemích světa úspěšně spolupracuje s vysokými školami. My jsme vybírali mezi technicky zaměřenými školami a spolupráci chceme zaměřit na všechny úrovně studia (Bc, Ing, MBA). Know-how TWI Institutu a tedy i to naše spočívá v pomoci firmám při zavádění standardizace práce, implementaci štíhlé výroby a unikátního systému školení. Cizí nám ale není jakákoli HR problematika, se kterou se naši klienti při svém podnikání setkávají. O naše znalosti a zkušenosti se se studenty rádi podělíme a poskytneme jim tak cennou přidanou hodnotou v rámci jejich budoucího pracovního uplatnění. Že to má smysl potvrdila i velmi pozitivní zpětná vazba studentů bezprostředně po první přednášce,“ uzavírá Jitka Tejnorová.

Kromě toho, že byla přednáška DMC velmi pěkně zpracovaná a tematicky zajímavá, výborně zapadala do předmětu, ve kterém byla odpřednášena, tj.Nové trendy v personalistice. A fakt, že si pak studenti mohli představenou metoduTWI přímo vyzkoušet, byl další přidanou hodnotou. Praktická cvičení jsou pochopitelně pro studenty poutavější, více je motivují a probouzí v nich větší zájem o obor,“ vysvětluje Mgr. Magda Burgerová, ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií a dodává: „Spolupráci s firmami a podniky velmi vítáme. Studenti i lektoři se tak mnohdy dostávají k velmi zajímavým datům a poznatkům. Výměna znalostí, zkušeností a navazování nových kontaktů jsou benefitem do budoucna pro obě strany.“

 

DMC management consulting, s. r. o., je konzultační společnost zaměřená na speciální projekty v oblasti řízení, restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. DMC je v současné době jedinou společností akreditovanou pro implementaci metody TWI v ČR a na Slovensku. Na českém trhu působí od roku 2002 a je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě. Partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC má zkušenosti z HR projektů ve  výrobních společnostech, finančních institucích, FMCG, farmacii a mediální sféře – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy. Mezi její klienty patří např. Komerční banka, KRKA ČR, Nokia Siemens Networks Czech Republic, Coca-Cola HBC Česká republika, Hartmann – Rico, Jitona, TPCA Kolín, ŠKODAEXPORT, SIEMENS VDO Automotive, OKD, Česká spořitelna a další.