Moje EduCity vyhodnoceno jako "vynikající" služba

Kvalita služby, cena, schopnost dodat službu a úroveň poskytované zákaznické podpory. To jsou čtyři kritéria hodnocení dodavatelů služeb, která jsou součástí každoročního interního hodnocení dodavatelů mezinárodní logistické společnosti DHL. Mezi hodnocenými dodavateli byla letos již podruhé i společnosti Ivitera, a.s., která pro DHL zajišťuje službu Moje EduCity – online aplikaci pro výběr a objednávání vzdělávacích služeb pro zaměstnance založenou na největší české databázi vzdělávacích firem a kurzů www.educity.cz.

Zlepšujeme se

V roce 2012 oceňovali zaměstnanci DHL na službě Moje EduCity především zákaznickou podporu, což byla kategorie hodnocení, v níž Ivitera získala 100 bodů ze 100. Za druhou nejlepší vlastnost portálu Moje EduCity byla s minimální ztrátou bodů označena kvalita služby.

V roce 2013 se hodnocení služby Moje EduCity ještě zlepšilo. Ivitera získala 100 % bodů hned ve třech ze čtyř hodnocených kritérií (zákaznická podpora, kvalita služby, cena). To odpovídá výsledné známce Outstanding (vynikající). Stejnou známku získalo pouze 11 ze 63 dodavatelů softwaru, které zaměstnanci DHL letos hodnotili.

Ivitera a Moje EduCity

Projekt Moje EduCity vznikl v roce 2003 a je prvním portálem v České republice umožňujícím řešit proces vzdělávání ve firmách v propojení na aktualizovanou nabídku více než 30 tisíc školení a kurzů. Je nástrojem pro správu externích i interních školení zaměstnanců včetně možnosti outsourcingu objednávání kurzů a sledování statistik. Vedle společnosti DHL jej používají také společnosti Telefónica Czech Republic, T-Mobile, RWE a další.

Kromě portálů EduCity a Moje EduCity provozuje společnost Ivitera také portály www.meetings.cz, www.jobcity.cz, zpravodajské servery www.hrnews.cz a www.managementnews.cz a online vzdělávací nástroj pro manažery www.selflearning.cz.