Ocenění HREA - EXCELLENCE AWARD® získaly letos HR projekty zaměřené na efektivní nábor, digitalizaci a leadership

People Management Forum (PMF), profesní nezisková organizace, která sdružuje HR profesionály v České republice, organizuje od roku 2000 soutěž o nejlepší HR projekt nazvanouHREA - EXCELLENCE AWARD® (více informací na: http://www.pmf-hr.com/hrea/). Výsledky letošního 18. ročníku soutěže HREA byly vyhlášeny na konferenci Světová laboratoř lídrů: HR v době R.U.R. 23. října v Praze, kterou People Management Forum uspořádalo. Generálním partnerem soutěže HREA je letos společnost Lidl stravenky (Naše stravenka).

 

Innogy, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

„V soutěži nejúspěšnějších HR projektů, které vznikly na území České republiky, vidíme velký smysl.  HR marketing a budování značky zaměstnavatele považujeme za velmi důležité a rádi proto takovýto projekt, který je inspirativní pro celou HR komunitu v České republice, podporujeme," říká za generálního partnera HREA Lidl stravenky (Naše stravenka), jednatel společnosti Vít Pravda.

Dalšími partnery soutěže HREA jsou společnosti Performia, Image Lab, Anavia, Resort Svatá Kateřina, Digiskills.cz, PMF Institut a People Management Forum.

Do letošního ročníku se přihlásilo 22 projektů. Soutěž probíhala ve třech kategoriích: Velké společnosti nad 500 zaměstnanců, Střední a malé společnosti do 500 zaměstnanců a Neziskové organizace a veřejná správa. Témata, která se v projektech řešila, souznějí se současnými trendy v oblasti HR. Převažovala problematika efektivního náboru, digitalizace a leadershipu. Projekty hodnotila odborná porota v čele s prezidentkou PMF Evou Hejlovou, personální náměstkyní Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Soutěž o nejlepší HR projekt, HREA, je nedílnou a již tradiční součástí akcí, které PMF dělá. Účast v soutěži povzbuzuje personalisty k tomu, aby prezentovali aktivity, které ve svých firmách dělají pro podporu byznysu a aby sdíleli zkušenosti a know how, které by jinak možná zůstávaly skryty uvnitř jejich firmy. V letošním roce mě mile překvapilo množství přihlášených projektů, které byly rozděleny do tří kategorií – velké společnosti, střední  a malé společnosti a neziskové organizace a veřejná správa. Většina z nich ukázala, že HR jde s dobou a využívá moderní možnosti, které přináší digitalizace. Další pro mě velice zajímavý trend v přihlášených projektech letos potvrdil, že i v neziskových organizacích pracujících s dobrovolníky lze velmi srozumitelně pracovat s hodnotami a na ně navazujícím kompetenčním modelem. Určitě bych uvítala i projekty, které by ukázaly práci personalistů ve státní správě,“ hodnotí letošní ročník Eva Hejlová, prezidentka PMF a předsedkyně odborné poroty pro HREA. „Pro mne nejen jako člena hodnotící komise, ale i jako pro personalistu, přinesly předložené projekty spoustu nových nápadů, které mohu využít ve své praxi,“ dodala Eva Hejlová.

V kategorii Velké společnosti získal hlavní cenu projekt společnosti Red Hat nazvaný Open House. 

„Soutěže jsme se zúčastnili, abychom představili projekt Open House, který není klasickou korporátní akcí, ale živou ukázkou Red Hatí firemní kultury. Akce je založena na zaměstnancích - dobrovolnících, kteří, často ve svém osobním volnu, připravují aktivity a plánují prezentace, aby se tak podělili o svoji zkušenost s prací v Red Hatu. Právě setkání s nimi hodnotí návštěvníci jako největší přínos celé akce. Projekt prochází každoroční revizí na základě zpětné vazby návštěvníků a vlastních zaměstnanců – a jeho program a organizace je tak systematicky zlepšována díky nápadům přicházejícím z řad zaměstnanců, nikoliv z vedení společnosti. Na projekt jsme hrdí, proto jsme jej přihlásili do HREA,“ říká Tereza Tichá, specialistka z týmu Talent Acquisition ze společnosti Red Hat, která na konferenci HR v době R.U.R. přebírala hlavní cenu v kategorii Velké společnosti.

Red Hat, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

Letos získávají všechny oceněné společnosti skleněnou plastiku, kterou vyrobila společnost Preciosa, a diplom. Další ceny pro oceněné projekty poskytly partneři soutěže HREA: Performia, Image Lab, Annavia, Digiskills.cz, Resort Sv. Kateřina a PMF Institut.

V kategorii Velké společnosti udělila porota dvě Zvláštní ceny odborné poroty. Jednu získala společnost innogy za projekt Elektronický podpis zaměstnance innogy v ČR. Porota ocenila zejména novátorství – digitalizaci personálních procesů, které se stalo inspirací pro byznys. 

„Jsme tým profesionálů a srdcařů. Rozhodli jsme se jít s kůží na trh, abychom představili naši práci expertům z oboru a získali zpětnou vazbu, jak si stojíme v porovnání s HR týmy jiných společností. Z úspěchu v soutěži máme samozřejmě velkou radost, protože je pro nás potvrzením, že držíme krok s moderními trendy v oblasti digitalizace a inovací v HR, což nám umožňuje přinášet našemu byznysu výraznou přidanou hodnotu,“ říká k ocenění Erika Vorlová, personální ředitelka innogy v ČR.

Innogy, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

Druhou Zvláštní cenu odborné poroty si odnesla společnost IKEA za projekt Recruitment kampaň: Postav si kariéru v IKEA. Porota ocenila inspiraci pro získávání nových pracovníků.

V IKEA se snažíme neustále věci zlepšovat a nejlepším prostředkem je pro nás zpětná vazba. Často se na ni ptáme svých zaměstnanců a často máme možnost porovnat výsledky toho, co děláme v rámci našeho IKEA světa.  Málokdy ale máme možnost dostat zpětnou vazbu od odborníků působících v jiných firmách. Proto jsme s radostí využili možnost účastnit se soutěže HREA a přihlásili jsme čtyři naše HR projekty, na které jsme náležitě hrdí. Ocenění kampaně Postav si kariéru v IKEA si velmi ceníme a udělalo nám obrovskou radost. Je to výsledek spolupráce mnohých našich kolegů z obchodních domů, HR, oddělení komunikce, marketingu a interiérového designu. Snažili jsme se ke kampani přistupovat netradičně, zkoušeli jsme nové přístupy. Jsme skupina nadšenců, která se občas nebojí i trochu riskovat a o to vice děkuje za zpětnou vazbu, kterou jsme od odborné poroty obdrželi,” říká Ladislav Onderka, IKEA, Recruitment Manager CZ/HU/SK.

IKEA, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

V kategorii Střední a malé společnosti si vítězství odnáší projekt společnosti STOCK Plzeň Božkov: STOCK Leadership Academy, který vznikl ve spolupráci se společností Image Lab. 

„Věříme, že náš prezentovaný projekt reprezentuje skutečný HR BUSINESS PARTNERING. Projektem jsme představili část HR práce, která reflektuje reálné potřeby firmy nacházející se v určitém stádiu vývoje a odvahu vsadit na „kartu“ Rozvoj interního potenciálu v spolupráci s profesionálem v oblasti „Business & Personnel Developmentu“ – Image Lab.Díky tomuto partnerství se zrodil projekt, který přinesl skvělé výsledky v businessu a je vzorem personalistiky a manažerské práce v rámci celé skupiny SSG, která je vlastníkem společnosti STOCK Plzeň Božkov. Proto ocenění také vnímáme jako oficiální potvrzení naší práce profesionály v oblasti HR. Nás i naše kolegy cena HREA povzbuzuje do další práce na plánovaných navazujících projektech, posílením odvahy představit a podělit se i o další zajímavé HR iniciativy a projekty z našeho firemního života,“ říká k ocenění Dana Demjanovičová, HR ředitelka společnosti STOCK Plzeň Božkov.

STOCK, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

V kategorii Neziskové organizace a veřejná správa si vítězství odnáší projekt Kariérního centra Masarykovy univerzity v Brně: JobCheckIN - kariérní portál Masarykovy univerzity.

„Do soutěže HREA jsme se přihlásili především z toho důvodu, že jsme chtěli sdílet naší dobrou praxi s kariérním portálem a dostat do širšího povědomí, co se nám na Masarykově univerzitě podařilo. A dokázat tak, že to nemusí být jen soukromé společnosti, které přicházejí se zajímavými nápady z HR prostředí,“ uvedl Martin Bažík, manažer Kariérního centra Masarykovy univerzity v Brně.

Kariérní centrum Masarykovy univerzity v Brně, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

V kategorii Neziskové organizace a veřejná správa se porota rozhodla udělit Zvláštní cenu odborné poroty projektu Diakonie českobratrské církve evangelické: Hodnoty Diakonie české církve evangelické: řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci v souladu s jejími hodnotami. Porota ocenila zejména komplexnost řešení řízení lidí v neziskové organizaci.

Nejdříve jsme o účasti v soutěži HREA vůbec neuvažovali, ale když nás vyzval jeden z našich ředitelů, tak jsme si řekli, že do toho jdeme, že jsme v Diakonii udělali velký kus práce, tak proč se nepodělit o naše zkušenosti. Jde o projekt řízení naší organizace, Diakonie ČCE, pomocí našich hodnot, které jsou provázané na kompetenční model a dále na hodnocení i rozvoj našich zaměstnanců na všech úrovních. Stanovili jsme proškolení pro zaměstnance, kde se s hodnotami seznamují, každý rok je rokem určité hodnoty, kdy se jí hlouběji věnujeme. Důraz jsme celou dobu kladli na jednoduchost a srozumitelnost. Případné ocenění naší práce je pro nás lakmusovým papírkem, zpětnou vazbou k naší práci nezávislýma očima, potvrzení správnosti naší cesty, povzbuzení. Také může podpořit značku Diakonie jako dobrého zaměstnavatele, který má promyšlenou personální práci,“ řekl při přebírání ceny Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE.

Diakonie, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

Letos porota v soutěži HREA udělila ještě jednu cenu, a to Zvláštní cenu prezidentky PMF pro státem vlastněné společnosti. Cenu získala společnost České dráhy za projekt ROCky – rozvoj obchodních kompetencí.

České dráhy, vítěz HREA - EXCELLENCE AWARD

Tím ale letošní ročník HREA - EXCELLENCE AWARD® nekončí. Ve hře je ještě Cena veřejnosti. Ta bude vyhlášena na HREA Summitu, který se koná 7. listopadu 2018 v prostorách společnosti OKsystem, která rovněž patří k partnerům soutěže. Na HREA Summitu se představí všechny letos soutěžící projekty a publikum bude přímo na této akci hlasovat o nejlepším projektu, který obdrží Cenu veřejnosti.

Více informací o HREA Summitu najdete na http://www.pmf-hr.com/hreaaktualni-rocnik/

Vítězové HREA - EXCELLENCE AWARD