Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Relativní a absolutní odkazy v Microsoft Excel

Při tvorbě tabulek se vzorci je běžné, že potřebujete jeden vzorec vytvořit pro celý sloupec hodnot.…

Citlivostní analýza v Microsoft Excel – její použití v praxi (2/2)

Citlivostní analýza, jinak také označované What-if (co-když) analýza řeší obsáhlé tabulky křížových…

Citlivostní analýza v Microsoft Excel – její použití v praxi (1/2)

Citlivostní analýza, jinak také označované What-if (co-když) analýza řeší obsáhlé tabulky křížových…

Tvorba kontingenční tabulky a grafu v Microsoft Excel pomocí doplňku Power Pivot

V doplňku Power Pivot, který jsme si představili v minulém článku, můžeme také vytvořit kontingenční…

Doplněk Power Pivot v Microsoft Excel

Doplněk Power Pivot obsahuje nástroje pro přímou práci s datovým modelem Excelu.

Kontingenční tabulky a grafy v Microsoft Excel: Relace mezi tabulkami

V minulém článku jsme se naučili, jak vytvářet kontingenční tabulky a grafy v Microsoft Excel. Dnes…

Kontingenční tabulky a grafy v Microsoft Excel

Kontingenční tabulka je speciální druh tabulky, která obsahuje souhrnná data z jiného zdroje dat (…

Zajímavá práce s grafy v Microsoft Excel 2013 a 2016

Grafem rozumíme grafické vyjádření hodnot buněk tabulky. Toto grafické vyjádření vždy odpovídá…

Ochrana správného zápisu do buněk v Microsoft Excel – ověřování dat II

V minulém článku jsme si popsali a naučili se základní principy a možnosti Ověřování dat (karta Data…

Výpis 100108 z celkem 113