Přidejte komentář

Reagujete na komentář:
  • 7.12.2011 07:53:14 Ctirad Nedbálek

    Poděkování

    Rád bych touto formou poděkoval organizátorům za skvělý nápad uspořádat tuto akci. Především oceňuji formát akce, který se v mnohém lišil od tradičních přednáškově laděných konferencí. Možnost zapojit účastníky do diskuze byla pro mě – a věřím, že i pro ně samotné – velice zajímavým zpestřením a především zásadním obohacením celé akce. V této souvislosti bych rád poděkoval i všem kolegům, kteří se zúčastnili jednoho ze dvou workshopů. Byl jsem velice mile překvapen jejich aktivitou, ochotou sdílet své zkušenosti, diskutovat s ostatními a celkově táhnout diskuzi dál. Bylo nesmírně potěšující vidět, jak se stejnými nebo velmi podobnými otázkami zabývají prakticky ve všech firmách, bez ohledu na jejich velikost nebo oblast podnikání. Pevně doufám, že tato akce alespoň některým z účastníků přinesla zcela konkrétní inspiraci a nápady, které mohou uplatnit ve svých firmách. V neposlední řadě bych velice rád poděkoval i panu Švecovi ze společnosti Interquality za profesionální přístup a výbornou spolupráci během obou workshopů. Přestože jsem s panem Švecem pracoval poprvé, měl jsem od samého začátku pocit velice dobře sehrané spolupráce. A to nebývá zdaleka vždy pravidlem.

Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení čtenáři.

Před vložením komentáře si prosím přečtěte následující pokyny

Přidáním názoru - příspěvku se zavazujete dodržovat tento Názorový kodex:

  • Příspěvek nesmí obsahovat prokazatelně protiprávní obsah (odkazy na warez, navádění k třídní, náboženské nebo národnostní nesnášenlivosti apod.)
  • Příspěvek neobsahuje spam (nevyžádané reklamní sdělení a odkazy)
  • Příspěvek neobsahuje vulgarity

V případě pochybností o vhodnosti příspěvku rozhoduje názor redakce, příspěvky neodpovídající kodexu mohou být vymazány.