Přidejte komentář

Reagujete na komentář:
  • 2.11.2017 22:58:12 reka

    Angažovaný zaměstnanec vs. firemní kultura

    Ve vašem článku se uvádí, že pouze firemní kultura zajistí angažovaného a spokojeného zaměstnance. To je jen částečná pravda, neboť pokud firma respektuje individualitu jednotlivců, kteří navíc pracují v pozicích, které jim umožňují dělat práci jež je baví a naplňuje, mají dostatek pravomocí a kompetencí k provádění jim svěřených úkolů a ostatní kolegové jsou natolik kultivovaní, že se vzájemně respektují a jsou schopni a ochotni spolupracovat i přes osobní antipatie, pak jsou tito jedinci angažovaní a spokojení. Samozřejmě každá firma musí mít definovaná pravidla (procesy), které dávají jasné limity pro spolupráci. A zde záleží na tom, jak je firma sofistikovaná a dokáže z procesů odstraňovat duplicity a hluchá místa pro to, aby otevírala prostor pro efektivní spolupráci. Je dosti naivní si myslet, že budou všichni ve společnosti kamarádi a budou si sympatičtí, tak to nefunguje ani v reálném životě, a proto, pokud se násilně vnucuje tento přístup, dojde jen k tomu, že se lidé přizpůsobí, ale nebudou spokojení a podpoří se jen neupřímné a licoměrné prostředí, ve kterém se bude dařit pouze těm, kteří nemají příliš rovnou páteř. Spíše než mudrovat nad tím, jaká má být firemní kultura, by bylo rozumné znovu učit lidi vzájemnému respektu a toleranci vůči odlišnostem, neboť to, že každý člověk je originál, a každý je v něčem mimořádný, dává potenciál pro pokrok, nikoli posuzování jednotlivců pomocí předsudků o tom, že pouze extrovert je vhodný na toto a introvert zase na něco jiného, že ten který je všude vidět je schopný (někdy je to jen kamufláž), že pokud jsem oblíben a je mi někdo nesympatický, tak jej vyštípu tím, že jej budu pomlouvat a bojkotovat jeho práci. Toto vše může bez problémů fungovat všude s plnou podporou, pokud neexistuje vzájemný respekt. Firemní kultura je pojem, který je schopen pouze lépe či hůře popsat reálný stav a v poslední době se stává doslova posedlostí, která však nic neřeší.

Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení čtenáři.

Před vložením komentáře si prosím přečtěte následující pokyny

Přidáním názoru - příspěvku se zavazujete dodržovat tento Názorový kodex:

  • Příspěvek nesmí obsahovat prokazatelně protiprávní obsah (odkazy na warez, navádění k třídní, náboženské nebo národnostní nesnášenlivosti apod.)
  • Příspěvek neobsahuje spam (nevyžádané reklamní sdělení a odkazy)
  • Příspěvek neobsahuje vulgarity

V případě pochybností o vhodnosti příspěvku rozhoduje názor redakce, příspěvky neodpovídající kodexu mohou být vymazány.