Přidejte komentář

Reagujete na komentář:
  • 3.11.2017 11:43:16 David Brož

    Re: Angažovaný zaměstnanec vs. firemní kultura

    Děkuji za váš komentář. Mám pocit, že polemizujete s něčím, co v článku není. Možná nerozumíme pojmu firemní kultura stejně. Já chápu firemní kulturu jako soubor norem, hodnot a postojů, který se díky vzájemným interakcím jednotlivců ustaví v každém sociálním systému, tedy i ve firmě. Je to tedy vlastnost sociálního systému, nikoliv jeho členů. Zcela souhlasím, že respekt je důležitým atributerm, který by měl být součástí každé "dobré" kultury. Stejně tak s vámi souhlasím co se diverzity týče. Ano, jistá diverzita je užitečná. Nicméně diverzita spočívající v nerespektování sdílených hodnot už ne. O významu firemní kultury je na světě přesvědčeno mnoho lidí, viz bohatá literatura vzniklá za posledních 50 let. S přátelským pozdravem David Brož

Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení čtenáři.

Před vložením komentáře si prosím přečtěte následující pokyny

Přidáním názoru - příspěvku se zavazujete dodržovat tento Názorový kodex:

  • Příspěvek nesmí obsahovat prokazatelně protiprávní obsah (odkazy na warez, navádění k třídní, náboženské nebo národnostní nesnášenlivosti apod.)
  • Příspěvek neobsahuje spam (nevyžádané reklamní sdělení a odkazy)
  • Příspěvek neobsahuje vulgarity

V případě pochybností o vhodnosti příspěvku rozhoduje názor redakce, příspěvky neodpovídající kodexu mohou být vymazány.